"Không đồng ý cơ quan thuế thực hiện thu BHXH"

05/12/2017 20:28:21
Đây là ý kiến đóng góp của Ths Hà Thị Tường Vy, Trưởng ban Quản lý nghề kế toán, Hội kế toán kiểm toán Việt Nam (VAA) tại Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp (DN) về đề cương xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được tổ chức tại Hà Nội vào sáng 05/12/2017.

Giải thích lý do không đồng ý về việc cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ thu các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động, Ths Hà Thị Tường Vy cho rằng, hiện nay, các khoản thu BHXH bắt buộc đang được cơ quan BHXH theo dõi và có thông báo đối chiếu với doanh nghiệp hàng tháng. Ngoài việc thu nộp, cơ quan BHXH còn phải thanh toán cho doanh nghiệp các khoản trợ cấp ốm đau, thai sản... Vì vậy, việc theo dõi đúng hoặc không đúng số phải nộp, đã nộp BHXH của doanh nghiệp còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Thuế và BHXH 2 có tính chất hoàn toàn khác nhau, nếu để một đơn vị thu cũng cần xem xét về lợi ích vì sẽ rất dễ xảy ra tranh chấp.

Ths Hà Thị Tường Vy cũng nhận định rằng ban soạn thảo có ý tiết kiệm chi phí cho xã hội khi gộp thu thuế và BHXH , nhưng nếu đánh giá trên hiện tại thì nợ thuế cũng rất lớn, nợ thuế đối với từng đối tượng cũng chưa tốt. Do đó, liệu việc nhập thu thuế và BHXH lại với nhau liệu đảm bảo về bộ máy, cơ sở vật chất hay không? Cụ thể, theo Trưởng ban Quản lý nghề kế toán việc theo dõi nợ thuế đối với doanh nghiệp còn nhiều trường hợp chưa chính xác, thời gian vừa qua còn rất nhiều trường hợp doanh nghiệp bị thông báo sai số thuế nợ đọng. Đại diện VAA nhận định rằng trong vài ba năm tới, cơ quan thuế cũng chưa thể gộp thu thuế và thu BHXH được. “Chính vì vậy, chúng tôi không đồng ý việc cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ thu các khoản bảo hiểm mang tính chất bắt buộc đối với đơn vị sử dụng lao động và nên giữ như hiện hành”, Ths Hà Thị Tường Vy nhấn mạnh./.

T. Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam