Không ngừng cải cách, đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ

31/01/2019 11:16:57
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người tham gia thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng, trả sổ BHXH đến tay người lao động, sẵn sàng triển khai phát hành thẻ BHYT điện tử và tiến tới tích hợp thông tin về BHXH, BHTN vào thẻ BHYT điện tử dùng chung để giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN…

99,67% sổ BHXH đã đến tay Người lao động

Thực hiện quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13, BHXH Việt Nam đã tổ chức thực hiện bàn giao sổ BHXH từ đơn vị sử dụng cho người lao động quản lý, đây là một trong những nội dung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng, tiến tới cấp sổ BHXH điện tử.

Sau khi Luật BHXH có hiệu lực, BHXH Việt Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố: Công văn số 4027/BHXHST ngày 14/10/2016 về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; Kế hoạch rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động số 112/KH-BHXH ngày 10/01/2017; Công văn số 450/ BHXH-ST ngày 16/02/2017 về việc phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn và Công văn số 1976/BHXH-ST ngày 24/5/2017 về việc chuyển phát nhận hồ sơ, trả sổ BHXH qua dịch vụ Bưu điện để giảm áp lực cho cán bộ, viên chức cơ quan BHXH.

Sau khi có văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố đã kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan BHXH trong công tác chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền đến đơn vị sử dụng lao động và người lao động về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động với mục đích cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng, tiến tới cấp sổ BHXH điện tử theo quy định của Luật BHXH. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho BHXH các quận, huyện và đơn vị sử dụng lao động cùng phối hợp thực hiện.

Sau 02 năm nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành BHXH, đến nay cả nước đã bàn giao được 13.230.663 sổ BHXH cho người lao động đang tham gia BHXH, đạt 99,48% trên tổng số lao động đang tham gia đã có sổ BHXH, trong đó 03 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bàn giao sổ BHXH đạt 100% là: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; 60 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ đạt trên 99%.

Toàn bộ số sổ BHXH đã bàn giao cho người lao động được BHXH các tỉnh, thành phố bổ sung, hoàn thiện dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN trên phần mềm và quản lý tập trung thống nhất tại BHXH Việt Nam, phục vụ cho công tác khai thác, quản lý và giải quyết chế độ cho người lao động. Đây là một trong những nội dung cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH và cũng là cơ sở dữ liệu để tiến tới thực hiện cấp thẻ BHXH điện tử theo quy định của Luật BHXH. Đồng thời, phục vụ người tham gia tra cứu mã số BHXH, tra cứu quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN trên Cổng thông tin của BHXH Việt Nam theo địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn.

Để đạt được kết quả trên, BHXH các tỉnh, thành phố đã thực hiện một số giải pháp:

Tuyên truyền đến đơn vị sử dụng lao động và người lao động về mục đích, ý nghĩa của việc bàn giao sổ BHXH để cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng, tiến tới cấp sổ BHXH điện tử theo quy định của Luật BHXH; ưu tiên nguồn nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH. Huy động cán bộ viên chức làm thêm giờ các ngày trong tuần và ngày nghỉ cuối tuần. Trang bị máy in chuyên dụng, nâng cấp đường truyền phục vụ kịp thời công tác in Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH và in sổ BHXH; giao chỉ tiêu thực hiện theo đầu sổ BHXH đến từng cán bộ thực hiện theo tuần, hàng tuần tổ chức họp để đánh giá tiến độ; thường xuyên phối hợp với bưu điện trong quá trình thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động, cử cán bộ đầu mối để thực hiện giao dịch với bưu điện đồng thời kiểm tra, giám sát công tác bàn giao sổ BHXH thông qua bưu điện.

Sẵn sàng triển khai thẻ BHYT điện tử

Thực hiện Nghị quyết số 19- 2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4173/ VPCP-KSTT ngày 08/5/2018 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 9321/VPCP-KSTT ngày 27/9/2018 về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử, cũng như để phát triển ngành BHXH theo hướng hiện đại, đảm bảo đủ năng lực và điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng sự hài lòng của người tham gia. BHXH Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử, tiến tới tích hợp thông tin về BHXH, BHYT, BHTN vào thẻ BHYT điện tử dùng chung để giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN…

Trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã có nhiều cố gắng để tăng cường năng lực tổ chức thực hiện chính sách BHYT theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ của ngành và chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Theo đó, đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, thời gian, chi phí…

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề bất cập trong công tác cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT như:

Phôi thẻ BHYT bằng chất liệu giấy có dấu sẵn, nhanh bị hư hỏng, nhàu nát, khó bảo quản để sử dụng lâu dài, lại không lưu trữ thông tin định danh như: ảnh, vân tay (sinh trắc học),... nên rất dễ bị tẩy xóa thay đổi, lạm dụng, mượn thẻ, làm giả thẻ để trục lợi quỹ BHYT. Đồng thời làm kéo dài thời gian kiểm tra, thời gian làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh.

Nội dung in trên thẻ BHYT bao gồm cả thông tin thay đổi thường xuyên và thông tin cố định (hoặc ít thay đổi); mỗi khi thay đổi thông tin về người tham gia như: địa chỉ,nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thay đổi mã quyền lợi hưởng thì cơ quan BHXH phải in và cấp lại thẻ BHYT mới, làm phát sinh khối lượng lớn công việc mà cơ quan BHXH phải thực hiện trong một thời gian ngắn.

Việc chuyển đổi sang sử dụng thẻ BHYT điện tử sẽ có những tác động, hiệu quả tích cực hơn đối với người dân, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan BHXH trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT, cụ thể như sau:

Giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, sẽ thực hiện được việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục như: cấp lại, gia hạn sử dụng thẻ BHYT hàng năm; đổi thẻ BHYT do sai, lệch thông tin, thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, điều chỉnh quyền lợi, đối tượng; thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đối với người lao động báo giảm…, đồng thời là tiền đề tiến tới sử dụng các tiện ích như: nộp tiền BHYT qua ATM, internet banking, tra cứu thông tin đóng, hưởng BHYT, thông báo hết hạn thẻ BHYT qua tin nhắn (tin nhắn pop-up), điện thoại, email...;

Tiết kiệm được chi phí và giảm thời gian kiểm tra thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh gọn, chính xác: thông tin lưu giữ trong thẻ điện tử (trong chíp) được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan BHXH dùng để nhận dạng, xác thực nhân thân người bệnh ngay tại khâu tiếp đón thay vì phải kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh như hiện nay.

Nâng cao tính minh bạch, chính xác và đảm bảo công tác tạm ứng, thanh toán, quyết toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kịp thời và đầy đủ, nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn;

Tăng cường và tiến tới thực hiện toàn bộ công tác giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên hệ thống thông tin giám định BHYT giảm được đáng kể thời gian thực hiện so với phương thức thủ công hiện nay;

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, ngăn chặn kịp thời tình trạng mượn thẻ BHYT, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT thông qua chức năng quản lý lịch sử, lịch trình khám bệnh, chữa bệnh và kiểm tra thông tin các lần khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong ngày và những lần khám bệnh, chữa bệnh gần nhất liên tiếp trong ngày, trong tháng của người bệnh có thẻ BHYT.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam đã khẩn trương triển khai xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử, cụ thể như sau:

Nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xây dựng đề cương chi tiết và soạn thảo Quyết định theo quy định.

Tổ chức các cuộc họp, hội thảo; gửi văn bản xin ý kiến tham gia, góp ý của các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến nay BHXH Việt Nam đã nhận được 50/71 đơn vị tham gia ý kiến, trong đó: 7/8 Bộ, ngành và 43/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Kết quả tổng hợp cho thấy đại đa số ý kiến từ các Bộ, ngành và địa phương đều cơ bản nhất trí việc ban hành Quyết định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử, trong đó: nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo Quyết định là 24/50 đơn vị; nhất trí và bổ sung thêm ý kiến là 24/50 đơn vị và 02/50 đơn vị ý kiến khác. BHXH Việt Nam đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Quyết định, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ vào ngày 19/11/2018./.

Võ Khánh Bình,

Trưởng Ban Sổ - thẻ, BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam