Không tính trợ cấp một lần khi sinh con theo mức lương tối thiểu vùng

19/08/2011 18:10:07
Bạn Đỗ Thị Thu Hà, địa chỉ: dothithuhak115@gmail.com hỏi:

Áp dụng lương tối thiểu vùng cho doanh nghiệp tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là 830.000 đồng từ tháng 01/2011. Tôi sinh con trong tháng 03/2011 có được hưởng trợ cấp khi sinh con là 830.000 đồng x 2 tháng không? Cán bộ BHXH tại đây thanh toán cho tôi là 730.000 đồng x 2 tháng với lý do lương tối thiểu tăng từ tháng 05/2011. Nhưng doanh nghiệp chúng tôi áp dụng từ tháng 01/2011 thì phải hưởng từ tháng 01/2011. Rất mong nhận được câu trả lời sớm. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 34, Luật BHXH: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con (không quy định tính theo lương tối thiểu vùng).

Thời điểm tháng 03/2011, mức lương tối thiểu chung của Nhà nước quy định là 730.000 đồng. Vì vậy, BHXH tỉnh Hà Giang tính mức trợ cấp một lần khi sinh con bằng 730.000 đồng x 2 tháng là đúng quy định của pháp luật./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam