Kiên Giang: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 84,85%

22/07/2019 10:33:44
Báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh cho thấy, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2019 của tỉnh có nhiều kết quả nổi bật; trong đó, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 84,85%, tăng 0,85% so cùng kỳ năm trước.

Liên quan đến An sinh xã hội, trong 06 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 31.514,44 tỷ đồng, tăng 7,08% so với cùng kỳ năm 2018. Trong mức tăng chung, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,38%; khu vực dịch vụ  tăng 8,2%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,37%. Thêm 07 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 58% kế hoạch năm), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 58/117 xã và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng lượt khách đến tham quan du lịch 4,29 triệu lượt khách, đạt 51,79% kế hoạch, tăng 9% so cùng kỳ; khách quốc tế 405 ngàn lượt, đạt 63,4% kế hoạch, tăng 28,16% so cùng kỳ. Trong đó Phú Quốc đón 2,26 triệu lượt khách, đạt 52,7% kế hoạch, tăng 35,9% so cùng kỳ. Có 602 đơn vị, trường học đạt chuẩn xanh – sạch – đẹp và an toàn, đạt tỷ lệ 89,45%; 360 đơn vị, trường học được công nhận Trường học thân thiện, học sinh tích cực, đạt tỷ lệ 53,49%; 145/145 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, thực hiện cơ bản công tác phòng, chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng tăng so với  cùng kỳ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra quản lý hành nghề y dược, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm... Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 84,85% (kế hoạch 88%), tăng 0,85% so cùng kỳ. Giải quyết 17.893 lượt lao động, đạt 51,12% kế hoạch, giảm 10,41% so với cùng kỳ. Các chính sách An sinh xã hội được triển khai kịp thời, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội, tổ chức Lễ truy điệu, an táng 39 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ cơ bản hoàn thành tiến độ, thông qua thuyết minh đề cương 21 đề tài, dự án, đạt 100% kế hoạch, nghiệm thu 27 đề tài dự án. Xây dựng và thực hiện triển khai Kế hoạch về chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Công tác thông tin, truyền thông có chuyển biến tích cực, có gần 60 ngàn tin, bài được đăng, phát trên báo, đài trong, ngoài tỉnh, tập trung thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm và các sự kiện quan trọng của tỉnh; phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông rộng khắp trên địa bàn, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tình hình kinh tế, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Các chương trình, chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát huy hiệu quả; tình hình sản xuất và đời sống từng bước được nâng lên. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và công tác đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay đã sắp xếp, kiện toàn được 12/22 đơn vị, qua sắp xếp đã giảm 24 đầu mối trực thuộc. 100% các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến, đã cung cấp 2.024 dịch vụ; hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử đã triển khai đến 100% các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và 45% UBND cấp xã; Kiên Giang đã triển khai thực hiện ký số 100% văn bản điện tử giữa UBND tỉnh với Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, riêng về An sinh xã hội, Kiên Giang vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới như khắc phục tình trạng thiếu phòng học, giáo viên, các công trình phụ chưa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; công tác đào tạo và thu hút cán bộ y tế chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu, hiện còn thiếu bác sỹ ở tuyến y tế cơ sở, các chuyên khoa lao, tâm thần; vẫn còn tình trạng quá tải cục bộ ở một số khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số bệnh viện tuyến huyện. Trong 06 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển; bảo đảm đạt mức tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội và thực hiện tốt các chính sách An sinh xã hội; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính và xây dựng chính quyền.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam