Kiên Giang: Yêu cầu tăng cường thanh, kiểm tra doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT

12/09/2019 08:35:46
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, nhân dân, người lao động tuân thủ pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT – là 01 trong những nội dung yêu cầu của Đoàn khảo sát Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 UBND tỉnh Kiên Giang do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Đặng Tuyết Em làm Trưởng đoàn trong buổi làm việc với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh.

Giai đoạn 2016-2019, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang cơ bản đạt được chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH và các cấp, ngành có liên quan tham mưu Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực người có công, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, An sinh xã hội... kịp thời, hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân trong 04 năm là 1,8%/năm; tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giảm xuống còn 1,15%; chi trợ cấp hàng tháng cho gần 50.000 đối tượng yếu thế; thực hiện kịp thời các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, xây dựng và sửa chữa 12.633 căn nhà tình nghĩa với kinh phí trên 492 tỷ đồng... Đồng thời, từ năm 2016 đến tháng 05-2019, giải quyết việc làm cho trên 126.000 lượt lao động, đạt trên 72% chỉ tiêu Nghị quyết; ước đến cuối năm 2020, giải quyết việc làm cho trên 183.000 lượt lao động, đạt trên 104% chỉ tiêu Nghị quyết. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 43% (năm 2015) nâng lên 48% (năm 2018), ước đến năm 2020 đạt 50%; tỷ lệ học sinh, sinh viên ra trường có việc làm bình quân đạt 83%.

Trong thời gian tới, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, người lao động tuân thủ pháp luật; trong đó có pháp luật lao động, BHXH, BHYT; phối hợp với cơ quan BHXH và các cấp, ngành có liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; tập trung giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, lao động từ 35 tuổi trở lên, lao động một số lĩnh vực có yêu cầu như nuôi trồng thủy sản, du lịch...; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; phấn đấu thực hiện tốt công tác người có công, An sinh xã hội, công tác trẻ em, bình đẳng giới... và tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy làm việc hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, người lao động trong tình hình mới.

Mi Ni – Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam