Kinh nghiệm phát triển BHXH tự nguyện Hải Dương

06/12/2018 15:02:11
Là một trong những đơn vị thực hiện tốt phát triển BHXH tự Nguyện, kinh nghiệm của BHXH tỉnh Hải Dương bên cạnh việc mở rộng đại lý thu, công tác tuyên truyền rất quan trọng, nhất là cán bộ cơ quan bảo hiểm và nhân viên đại lý tích cực “bám làng, bám dân”.

Người lao động tại Hải Dương tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện

Hiệu quả từ câu chuyện “bám làng, bám dân”

Báo cáo mới nhất của BHXH Việt Nam tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm khai thác và đề xuất giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện khu vực phía Bắc, Hải Dương là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc về số người tham gia BHXH tự nguyện với 10.870 người, tăng 1.733 người so với năm 2017, đạt 86,98% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Đây là con số rất ấn tượng trong bối cảnh việc phát triển BHXH tự nguyện vô cùng khó khăn trên toàn quốc. 

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Đoàn Thị Trinh: để người dân nhận thức đầy đủ quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện luôn là “bài toán” khó và then chốt là phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng hành với Ngành BHXH trong tuyên truyền, triển khai phát triển đối tượng. Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc tạo thành phong trào rất mạnh mẽ từ cơ sở. Theo đó, BHXH tỉnh đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2018-2020; nhanh chóng tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW; trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN của UBND tỉnh giao, các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực vào cuộc…

Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Đoàn Thị Trinh chia sẻ: tại Hải Dương đã thực hiện hiệu quả 3 giải pháp trọng tâm, đó là: mở rộng đại lý thu để phát huy sức mạnh của từng hệ thống. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 1.014 điểm thu BHXH, BHYT, với 1.440 nhân viên phủ sóng rộng khắp từ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đại lý Y tế, Mặt trận Tổ quốc, Bưu điện, UBND xã, Đại lý Ban quản lý chợ… Hằng tháng, quý, 06 tháng, một năm có đánh giá kết quả từng Đại lý thu BHXH, BHYT để đôn đốc kịp thời. Đồng thời, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể để BHXH huyện giao chỉ tiêu đến các đại lý thu, trong đó yêu cầu mỗi tháng mỗi đại lý phải vận động được tối thiếu 1 đối tượng tham gia mới. Đặc biệt, BHXH tỉnh đa dạng các hình thức truyền thông, đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện xuống từng, thôn, xóm. Chính nhờ vậy, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện rất ấn tượng.

 “Quan trọng là nhân viên đại lý thu và cơ quan bảo hiểm phải “bám làng, bám dân”, gặp gỡ, tiếp xúc với các nhóm đối tượng tiềm năng để tư vấn cho người dân hiểu được những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện” - Giám đốc Đoàn Thị Trinh nhấn mạnh vai trò quan trọng cán bộ cơ sở trong tuyên truyền BHXH tự nguyện.

Do vậy, ngoài việc truyền thông trên các phương tiện thông tin, đại chúng; hằng năm BHXH tỉnh, BHXH huyện đều thực hiện tổ chức trên 50 buổi tuyên truyền về BHXH tư nguyện, BHYT hộ gia đình đến các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, khu chợ, các tổ hợp tác tiểu thủ công, các làng nghề…

Với phương châm “mỗi cán bộ BHXH là một tuyên truyền viên tích cực trong phát triển BHXH, BHYT đến toàn xã hội”, Giám đốc Đoàn Thị Trinh cho biết: tại Hải Dương, nhân viên đại lý thu, cán bộ BHXH đã tổ chức hàng nghìn cuộc tới hộ gia đình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động để người dân tham gia BHXH tự nguyện. Chúng tôi quan tâm những đối tượng tiềm năng, từ đó trực tiếp gặp và tư vấn bằng thái độ giao tiếp lịch sự, ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu, nhấn mạnh những quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện.

Để nâng cao hiệu quả Đại lý thu BHXH, BHYT, BHXH tỉnh Hải Dương đã tổ chức 17 lớp đào tạo nhân viên Đại lý thu kịp thời hiểu rõ quy định mới, phương pháp tuyên truyền hiệu quả để người dân tích cực tham gia.  

Tăng cường tuyên truyền, thay đổi nhận thức

Câu chuyện “kích cầu” đối tượng tham gia BHXH tự nguyện luôn được BHXH tỉnh Hải Dương quan tâm nhiều năm nay. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc mở rộng đối tượng tham gia lĩnh vực này vẫn gặp không ít thách thức.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Đoàn Thị Trinh: thời gian từ nay đến cuối năm 2018 là rất ngắn, trong khi đó BHXH tỉnh cần phát triển thêm 1.559 người tham gia BHXH tự nguyện để hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam.

Giám đốc Đoàn Thị Trinh nhận định: thực tế việc triển khai phát triển BHXH tự nguyện hiện vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn như đối tượng cần vận động chủ yếu làm nông nghiệp, lao động tự do… có thu nhập thấp và không ổn định, nhiều người chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già. Trong khi đó, chính sách quy định thời gian để được thụ hưởng dài sau 20 năm tham gia BHXH do vậy chưa đủ sức hấp dẫn; nhận thức nhiều người dân về chính sách BHXH còn hạn chế…

Từ những khó khăn đó, Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Đoàn Thị Trinh nhấn mạnh: thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phổ biến pháp luật về BHXH tự nguyện theo hướng đa dạng hóa các hình thức; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể… tăng cường truyền thông chính sách BHXH tự nguyện; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ tạo niềm tin cho người tham gia và thụ hưởng BHXH; đồng thời hướng dẫn kỹ năng tiếp cận, tư vấn, thuyết phục, vận động... cho hệ thống đại lý thu; mở rộng mạng lưới đại lý để người dân dễ dàng tiếp cận và được tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện.

Đặc biết nhấn mạnh phát huy hơn nữa vai trò và tính hiệu quả Đại lý thu BHXH, BHYT, theo Giám đốc Đoàn Thị Trinh: “Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT là cánh tay nối dài của cơ quan BHXH, do vậy chúng ta phải tạo được cơ chế thuận lợi giúp các Đại lý thu BHXH, BHYT hoạt động mang tính chuyên nghiệp coi đó là một nghề để có thu nhập ổn định thường xuyên. Như vậy nhân viên đại lý thu sẽ chuyên tâm hơn vào việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện”./.

Thái Dương

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam