Kinh nghiệm truyền thông thực hiện chính sách BHXH, BHYT

13/03/2019 07:18:03
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại cơ sở; Phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên đại lý thu trong tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; Truyền thông BHXH, BHYT cho học sinh sinh viên... là những nội dung được BHXH các tỉnh, thành phố tham luận tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền năm 2018, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông diễn ra tại Lâm Đồng từ ngày 12-14/3/2019 do BHXH Việt Nam tổ chức.

Nhiều giải pháp tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, đồng chí Đậu Tú Lan, Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, kinh tế của tỉnh đã phát triển nhanh; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và có bước đột phá. Các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo; trong đó việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2017 toàn tỉnh có 1.025.000 người tham gia BHXH, BHYT đạt 101,9% kế hoạch năm, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 78,8% thì đến cuối năm 2018 toàn tỉnh đã có 1.075.000 người tham gia BHXH, BHYT đạt 102,1% kế hoạch năm, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đã tăng lên 83,9% tương đương với số người tăng 49.600 người vượt 1,3% tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân được Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-CP, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền vận động người dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT của BHXH tỉnh Lâm Đồng luôn được đổi mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, trong đó chú trọng nhiều đến hình thức đối thoại trực tiếp với người dân và xác định đây là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong kế hoạch tuyên truyền hằng năm của BHXH tỉnh. Trong đó, kịp thời tham mưu Ban thường vụ Tỉnh uỷ kịp thời ban hành Chương trình hành động ngay sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị ra đời. BHXH tỉnh đã phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tại địa phương tổ chức, quán triệt, học tập Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 51-CTr/TU. Trên cơ sở Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành TW (Khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, ngày 10/10/2018 Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành kế hoạch số 65-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thông tin, truyền thông về thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số không sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn.

BHXH tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức xây dựng chương trình đối thoại trực tiếp với người dân trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Ngay trước đó BHXH cử cán bộ tuyên truyền cùng Đài phát thanh truyền hình tổ chức đi thăm hỏi và ghi phóng sự đối với những người có thẻ BHYT đi KCB có chi phí lớn. Người bệnh được phỏng vấn trực tiếp về quyền lợi được hưởng khi đi KCB bằng thẻ BHYT và những chia sẻ của người bệnh về những lợi ích khi tham gia BHYT. Kênh truyền thông này rất hiệu quả bởi vì người dân thấy ngay những lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT. Giao cho BHXH các huyện, thành phố định kỳ hằng năm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, trang bị thêm những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, những người có uy tín như các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, y tá thôn bản, tổ trưởng tổ dân phố... Phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở chủ yếu là những người lãnh đạo thôn, buôn, xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín, am hiểu ngôn ngữ, tập quán sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số, những người gần dân nhất, nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân... ; thành lập tổ gồm từ 2-5 người đến từng nhà vận động người dân tham gia BHYT, trong đó giao 01 người làm tổ trưởng ký làm đại lý thu BHXH, BHYT với cơ quan BHXH. Phối hợp với các tổ dân phố tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT với người dân thường vào các buổi tối khi người dân có thời gian để tham gia đông đủ. Trong buổi đối thoại, BHXH cử cán bộ tuyên truyền phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ UBND xã, phường, thị trấn, cán bộ trạm y tế cùng tham gia đối thoại với người dân về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, về nghĩa vụ cũng như quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH, BHYT. Trong buổi đối thoại, BHXH cũng đưa ra danh sách những người tại địa phương không may bị mắc bệnh đã đi KCB bằng thẻ BHYT được hưởng quyền lợi BHYT với chi phí lớn và nếu họ không có thẻ BHYT thì người dân sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Đậu Tú Lan, Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng

Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện Mục “Tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT” bằng các câu hỏi – đáp phát sóng định kỳ vào 20 giờ 30 thứ 3,5,7 và phát lại vào 6 giờ 30 sáng thứ 2,4,6 hằng tuần. BHXH tỉnh đã ký kết các hợp đồng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT theo từng thời điểm qua các hình thức như phóng sự chuyên đề, phát thanh trên hệ thống Đài phát thanh truyền hình với 03 hệ thống phát thanh bằng tiếng Kinh, tiếng Cơho và tiếng Churu. BHXH tỉnh tổ chức in các băng, đĩa CD tuyên truyền bằng những câu hỏi – đáp về chính sách BHXH, BHYT được biên tập ra nhiều thứ tiếng như: Kinh, Cơ Ho, Chu Ru...phát hằng ngày trên các loa truyền thanh tại các trạm y tế xã, UBND xã, các thôn, buôn và tại các Trung tâm y tế tuyến huyện; thời gian phát từ 6 giờ30 đến 6 giờ 45 hằng ngày. Hằng năm BHXH tỉnh cũng giao cho BHXH các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn. Kịp thời tham mưu, đề xuất BHXH tỉnh biểu dương, khen thưởng những người có thành tích cao trong công tác vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình...

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản

Với đặc thù địa bàn tương đối rộng, điều kiện đi lại khó khăn, địa hình phức tạp, nhiều huyện cách xa trung tâm thành phố từ 120 đến 150 km; dân số của tỉnh trên 1,4 triệu người với 34 dân tộc, sống rải rác trên khắp địa bàn tỉnh; đặc thù của tỉnh Gia Lai có trên 47% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Jarai và Banah); mỗi dân tộc có nguồn gốc lịch sử địa lý, đặc điểm phong tục tập quán, văn hoá khác nhau, có tiếng nói riêng, trình độ dân trí không đồng đều, do vậy nhận thức của người đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, tâm lý còn ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, BHXH tỉnh Gia Lai đã chú trọng, phát huy vai trò của Già làng, Trưởng buôn trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn dân cư.

Đại diện BHXH tỉnh Gia Lai cho biết, BHXH tỉnh Gia Lai xác định cần phải tăng cường đội ngũ đại lý tại cơ sở, trong đó chú trọng đẩy mạnh phát triển mạng lưới đại lý là người đồng bào dân tộc; xác định vai trò đặc biệt quan trọng của già làng, trưởng buôn bởi họ có tiếng nói và sự ảnh hưởng rất lớn đối với người dân trong làng đối với việc tuyên truyền, vận động để đưa chính sách đến với người dân địa phương, đặc biệt là việc tham gia BHXH, BHYT, xóa bỏ hủ tục, biết đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT khi không may bị ốm đau tại các cơ sở y tế. Tính đến nay, tỉnh Gia Lai có 188 đại lý với 533 nhân viên đại lý, trong đó có 39 nhân viên đại lý thu là người đồng bào dân tộc.

Đội ngũ già làng, trưởng buôn là những người có uy tín tại các thôn làng, địa phương, họ có tác động rất lớn đến nhận thức và niềm tin đối với người dân trong làng. Tại Gia Lai việc huy động đội ngũ người có uy tín hưởng ứng, tham gia công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình rất hiệu quả bởi đặc tính văn hóa của từng dân tộc. Việc sử dụng phương pháp tuyên truyền trực tiếp với người đồng bào bằng chính ngôn ngữ của họ, người dân sẽ dễ hiểu hơn, gần gũi hơn, nhờ thế hiệu quả mang lại cao hơn. Tổ chức tuyên truyền, vận động trong các dịp lễ hội lớn của địa phương; tại các cuộc họp của thôn, làng; đi thăm từng nhà người dân vào ban đêm để tuyên truyền, vận động trực tiếp, bởi đặc thù của người đồng bào là ban ngày họ phải lên nương rẫy hoặc ra đồng trồng lúa, hoa màu, thậm chí họ còn ở lại trên rẫy một vài ngày rồi mới về nhà. Khi tuyên truyền già làng, trưởng buôn đã đưa ra những ví dụ về các trường hợp cụ thể nhất, gần họ nhất để dẫn chứng về lợi ích khi tham gia BHYT.

Nhờ biết phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, năm 2017 số người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT tại tỉnh Gia Lai gần 422.000 người, đến năm 2018 đã tăng lên hơn 482.700 người, chiếm gần 40% tổng số người tham gia BHYT của tỉnh. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của các già làng, trưởng buôn trong công tác vận động tuyên truyền người dân tham gia BHYT. Chính họ đã góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người đồng bào dân tộc thiểu số nhanh và kịp thời hơn.

Truyền thông hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên

Là một trong những giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh mà BHXH TP đang thực hiện. Đại diện BHXH TP Hồ Chí Minh chia sẻ, xác định học sinh, sinh viên là đội ngũ trí thức, chủ nhân tương lai của đất nước, vì vậy cần trang bị đầy đủ các kiến thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có hệ thống chính sách An sinh xã hội mà trụ cột là BHXH và BHYT. Từ việc nhận thức rõ bản chất nhân văn, lợi ích thiết thực nhằm giúp các em sinh viên tham gia BHYT một cách chủ động có ý thức, đây cũng sẽ là hành trang, cơ sở tạo nền tảng thực hiện pháp luật BHXH, BHYT sau này – khi trở thành công dân tham gia thị trường lao động.

Theo đó, khi Nghị quyết số 96-NQ-BCS của Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam ngày 24/8/2017 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới” được ban hành, BHXH TP.HCM đã xây dựng Chương trình hành động hàng năm để triển khai Nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt trong các trường học trên địa bàn TP.HCM.

Theo thống kê, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT tăng đáng kể qua các năm; từ 70% năm học 2010 – 2011; 86,04% năm học 2014 – 2015; tăng lên 87,05% năm học 2016 – 2017 và 93,97% năm học 2017-2018, khoảng 1,59 triệu học sinh, sinh viên với 1.165 trường học (trong đó có 54 trường Đại học, 36 trường Cao đẳng còn lại là các hệ THPT, PTCS,..). Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng 6,03% số học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT, trong đó có một số không ít các em sinh viên từ năm thứ hai trở đi. Để đạt được mục tiêu 100 % các trường và số học sinh tham gia, BHXH TP tập trung một số giải pháp truyền thông chính sách pháp luật về BHXH, BHYT như tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường thông qua Quy chế hoạt động truyền thông giữa cơ quan BHXH và nhà trường trong năm, từ đó xây dựng kế hoach cụ thể phối hợp, đặc biệt là các hoạt động đầu khóa học của các trường trong đó chú trọng tại các trường Đại học, Cao đẳng. Tổ chức các hội nghị chuyên đề về chính sách BHXH, BHYT cho độ ngũ trong Ban giám hiệu, giảng viên và đội ngũ quản lý các Phòng ban – Khoa của trường về công tác chính sách BHXH, BHYT. Từ đó tạo ra một độ ngũ tuyên truyền viên nhiệt tình và sâu sát nhất. Phối hợp với từng khoa để tổ chức các hoạt động truyền thông tại các trường, tạo sân chơi đố vui tìm hiểu chính sách pháp luật BHXH, BHYT một cách cụ thể và thiết thực. Thực hiện tổ chức các buổi hội nghị, đối thoại trưc tiếp ngoài giờ với sinh viên về chính sách BHXH, BHYT, chú trọng đối thoại về quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHYT. Kịp thời động viên khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT HSSV.../.

Trọng Nghĩa 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam