Làm sao để tra cứu trực tuyến mã số sổ BHXH và quá trình đóng BHXH?

07/08/2019 06:30:47
Một bạn đọc hỏi: Năm 2017, tôi làm việc tại Công ty TNHH Thanh Niên Xung Phong, tham gia đóng BHXH từ tháng 03 đến tháng 06/2017 và đã chốt sổ BHXH sau khi nghỉ việc. Đến tháng 10/2017, tôi chuyển sang Công ty TNHH TERUMO BCT Việt Nam; tôi đã cung cấp cho công ty mã số sổ BHXH của tôi nhưng đến tháng 04/2019, khi tôi nghỉ việc và chốt sổ BHXH thì được nhận một mã số mới. Vậy, đâu mới là số sổ BHXH của tôi? Làm sao để tra cứu trực tuyến mã số sổ BHXH cũng như quá trình đóng BHXH?

Trả lời:

Theo nội dung bạn hỏi, để giải quyết vấn đề, đề nghị bạn lập hồ sơ tới cơ quan BHXH thực hiện việc gộp sổ BHXH. Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Các số BHXH đề nghị gộp.
Về việc tra cứu trực tuyến, đề nghị bạn truy cập website:
http://baohiemxahoi.gov.vn
để tra cứu thông tin về quá trình đóng BHXH, BHTN.
Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng cung cấp đầu số 8079 để phục vụ tra cứu quá trình đóng BHXH. Bạn có thể tham khảo 01 số cú pháp tra cứu thông tin BHXH, BHYT từ ngày 01/08/2019 như sau:
- Tra cứu thời gian tham gia BHXH (Cước phí 1.000 đồng/tin nhắn):
BH<dấu cách>QT<dấu cách>Mã số BHXH gửi 8079
- Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT:
BH<dấu cách>THE<dấu cách>Mã thẻ BHYT gửi 8079
- Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ:
BH<dấu cách>HS<dấu cách>Mã hồ sơ gửi 8079
- Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo năm:
BH<dấu cách>QT<dấu cách>Mã số BXHH<dấu cách>Từ năm<dấu cách>Đến năm gửi 8079
- Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian:
BH<dấu cách>QT<dấu cách>Mã số BXHH<dấu cách>Từ tháng – năm<dấu cách>Đến tháng – năm gửi 8079
Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam