Làm việc 01 tháng thì nghỉ việc, có được cấp sổ BHXH không?

20/09/2018 09:22:19
Bạn đọc từ email tranchau19091999@gmail.com hỏi: Thời gian trước em đi làm tại Công ty Điện tử Việt Hoa (Đà Nẵng). Theo thỏa thuận ban đầu sau 01 tháng em sẽ được công ty kí hợp đồng chính thức và em cũng đã làm những thủ tục để tham gia BHXH. Nhưng chưa đầy 01 tháng, chưa kí hợp đồng, thì em xin nghỉ việc. Như vậy, em được cấp sổ BHXH chưa?

Trả lời:

Việc người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được quy định tại Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 20/11/2014.

Trường hợp của bạn đi làm tại Công ty Điện tử Việt Hoa (Đà Nẵng) chưa được 01 tháng thì nghỉ việc. Bạn cũng chưa được ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Vì vậy, bạn không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nên chưa được Công ty điện tử Việt Hoa (Đà Nẵng) làm thủ tục cấp sổ BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam