Làn gió mới trong công tác truyền thông

09/04/2018 10:16:29
Phân loại cụ thể từng nhóm đối tượng với từng nội dung phù hợp để truyền thông chính sách BHXH, BHYT; sử dụng các hình thức như truyền thông trực tiếp thông qua các hội nghị, hội thảo, các buổi tọa đàm của các cấp, các ngành; tăng liên kết giữa các trang thông tin điện tử của Ngành chia sẻ trên trang mạng xã hội nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa... là một trong những giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong thời kỳ mới theo tinh thần của Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam mà BHXH tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phan Nhật Minh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương vui mừng thông tin những kết quả nổi bật năm 2017, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 5.626.838 triệu đồng, tăng 15,88% so với năm 2016. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN chiếm 0,56% số phải thu. Hiện trên toàn tỉnh có 1.552.818 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 86,95% dân số toàn tỉnh. Có 297.317 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 7,86% so với năm 2016. Có 9.078 người tham gia BHXH tự nguyện đạt 100,32% kế hoạch được giao. 284.714 người tham gia BHTN là đạt 100,84% kế hoạch được giao. Đồng chí Phan Nhật Minh cho rằng, có được những kết quả nêu trên phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.
Theo đồng chí Phan Nhật Minh, những năm gần đây Luật BHXH, BHYT đi vào cuộc sống đã tác động tích cực đến nhận thức, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tạo hành lang pháp lý trong việc triển khai và thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Sự ra đời của Nghị quyết số 21-NQ/TW đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, là sự ra đời của Nghị quyết số 96/NQ-BCS thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm sâu sắc đến công tác truyền thông của Ban Cán sự, của Tổng Giám đốc đến toàn thể hệ thống nhằm nâng tầm công tác truyền thông của Ngành đạt hiệu quả cao hơn nữa.
Đồng chí Phan Nhật Minh cho biết, BHXH tỉnh Hải Dương luôn xác định công tác truyền thông là nhiệm vụ trọng tâm đi đầu, góp phần phát triển đối tượng tham gia, tăng số thu, giảm nợ đọng, giúp người dân và doanh nghiệp tăng cường hiểu biết về chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước đang thực thi. Chính vì vậy, ngay sau khi Nghị quyết 96 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới công tác truyền thông được ban hành, ngày 08/10/2017, BHXH tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện. Có thể nói, BHXH tỉnh Hải Dương là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết sớm và bài bản nhất trong toàn Ngành. Nhớ lại thời điểm đó, mặc dù là ngày Chủ nhật, nhưng sự nghiêm túc lắng nghe của toàn thể cán bộ CCVC người lao động trong toàn BHXH tỉnh liên tục hơn 4 giờ đồng hồ cho thấy sự quan tâm lĩnh hội định hướng lãnh đạo, chỉ đạo và nội dung Nghị quyết.
Đồng chí Vũ Đức Khiên, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ; Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ BHXH tỉnh Hải Dương bày tỏ, Nghị quyết 96/NQ-BCS ra đời rất kịp thời trong bối cảnh thông tin truyền thông có nhiều thay đổi như hiện nay. Nghị quyết thể hiện được quyết tâm của Ngành về nâng cao nhận thức của từng cá nhân, trách nhiệm truyền thông đến từng người dân và người lao động. Nghị quyết đã cụ thể hoá tư tưởng, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng đối với toàn hệ thống. Các cán bộ, CCVC người lao động toàn Ngành hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong triển khai nhiệm vụ. Việc truyền thông cho Ngành không chỉ là trách nhiệm của cơ quan thông tin truyền thông mà là việc làm của từng cán bộ, cá nhân trong hệ thống để người dân và người lao động hiểu rõ hơn vai trò vị thế của Ngành trong giai đoạn lịch sử này. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cũng cho biết, ngay sau hội nghị quán triệt, BHXH tỉnh đã những kế hoạch cụ thể đối với từng cấp uỷ Đảng, chính quyền trong toàn hệ thống BHXH tỉnh. Từng cán bộ, CCVC, người lao động xây dựng kế hoạch thiết thực, cụ thể nhất gắn kết truyền thông với thực thi nhiệm vụ.
Đồng chí Lương Thị Thu Hảo, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, BHXH tỉnh Hải Dương cho rằng, Nghị quyết số 96 là định hướng tư tưởng, hành động cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của người cán bộ BHXH đối với Ngành, đối với công tác truyền thông nhằm đưa chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT đến với mọi người dân. Là người cán bộ của ngành BHXH, đồng chí Lương Thị Thu Hảo cảm nhận được niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm, sự gắn bó, tâm huyết với Ngành, với công việc được giao; cũng hiểu được giá trị của cố gắng, phấn đấu của mỗi người cho sự nghiệp an sinh xã hội...
Đồng chí Phan Nhật Minh cho biết thêm rất nhiều nỗ lực, cố gắng của đơn vị trong thực hiện công tác truyền thông, như chủ động báo cáo với Lãnh đạo UBND tỉnh việc thực hiện công tác truyền thông; tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo UBND tỉnh có những chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể về việc triển khai công tác truyền thông trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thực hiện kế hoạch liên ngành, quy chế phối hợp, đăng tải nội dung tìm hiểu về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trong cuốn Bản tin nội bộ phát hành tới tất cả các chi bộ trên địa bàn tỉnh; lồng ghép nội dung tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT vào trong các Hội nghị giao ban công tác khoa giáo, hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng. Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 15 cuộc đối thoại trực tiếp với Hội phụ nữ đến tận huyện, xã, phường, thị trấn. Cùng Sở Y tế truyền thông về giá các dịch vụ tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh để người dân hiểu sự tác động to lớn đến những người bệnh không tham gia BHYT. Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức hội nghị tập huấn, toạ đàm, đối thoại trực tiếp về Luật BHXH 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại với hơn 50 doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là những doanh nghiệp chưa tham gia BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tổ chức giao lưu, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đoàn những vấn đề cơ bản về Luật BHXH, Luật BHYT tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương thực hiện gần 200 chương trình, phóng sự liên quan đến chính sách BHXH, BHYT. Thành lập đội truyền thông cơ động trực tiếp xuống các huyện, doanh nghiệp đối thoại về chính sách BHXH, BHYT.
Nâng cấp trang website của BHXH tỉnh như: Thay đổi lại toàn bộ giao diện trang webiste để thuận tiện cho việc truy cập (sử dụng trên máy tính và thiết kế theo phiên bản Mobile - dành cho điện thoại di động). Thêm mục “Video”, “Audio” và “Thư viện ảnh” nhằm đưa các phóng sự, tin tức hình ảnh, tin tức phát thanh, đưa webiste theo hướng đa phương tiện. Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh Hải Dương (bhxhhaiduong.gov.vn) thường xuyên cập nhật nhiều tin, bài phản ánh kết quả thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, các hoạt động nghiệp vụ của BHXH tỉnh, BHXH các huyện; cập nhật các tin bài mang tính thời sự từ website BHXH Việt Nam, Tạp chí BHXH, Báo BHXH, Báo điện tử Hải Dương và Website đài PTTH tỉnh. Đăng tải nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản khác; Giải đáp thắc mắc của nhiều đối tượng về quy trình, thủ tục giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT.
Tổ chức biên soạn, in và phát hành 100.000 tờ gấp “Những điều cần biết về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN”; 100.000 tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên”; 550.000 thư ngỏ tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT tới người dân trong toàn tỉnh. Xây dựng, biên soạn nội dung tuyên truyền về chính sách BHYT theo hình thức hộ gia đình và BHXH tự nguyện, tiến hành thu âm phát hành hơn 400 đĩa CD và yêu cầu BHXH huyện, thành phố, thị xã thực hiện phát định kỳ trên sóng phát thanh từ huyện tới các xã, phường, thị trấn. Niêm yết công khai 13 bộ Quy định danh mục thủ tục hành chính theo quy định của BHXH Việt Nam tại trụ sở BHXH tỉnh, trụ sở BHXH huyện, thị xã, thành phố.
Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ cho 265 đại lý thu Hội Phụ nữ với 296 nhân viên, Hội Nông dân 3 đại lý với 182 nhân viên. Tổ chức các lớp đào tạo cho nhân viên đại lý mới của đại lý xã, đại lý của Trung tâm Y tế huyện (nhân viên đại lý là nhân viên Trạm Y tế xã, phường), đại lý của Hội liên hiệp phụ nữ huyện, thị xã, thành phố (nhân viên đại lý là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường, thị trấn), đại lý Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố.
Đồng chí Phan Nhật Minh nhấn mạnh, căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới, căn cứ Chương trình số 5858/Ctr-BHXH của BHXH Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông, BHXH tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng xây dựng Kế hoạch công tác truyền thông năm 2018 trong đó yêu cầu phải phát huy sức mạnh tổng hợp và trí tuệ tập thể của toàn Ngành, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thông tin, truyền thông năm 2018. Công tác thông tin, truyền thông phải được tiến hành chủ động, bền bỉ, thường xuyên, liên tục, đồng bộ ở các cấp.
Trong đó, công tác truyền thông BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 hướng tới các nhóm đối tượng như đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống BHXH tỉnh. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, tổ chức hội nghề nghiệp… từ tỉnh đến địa phương, cơ sở. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; Nhóm do tổ chức BHXH đóng; Nhóm do ngân sách nhà nước đóng; Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình và các đối tượng tham gia BHYT khác.
Tăng cường liên kết giữa các Trang thông tin điện tử Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Trang thông tin BHXH tỉnh với các trang mạng xã hội như: facebook, zalo, tin nhắn SMS để tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp truyền thông. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Hải Dương phải tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong truyền thông, sử dụng có hiệu quả trang mạng xã hội cá nhân tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Thường xuyên cập nhật thông tin, báo chí, dư luận xã hội về ngành đặc biệt liên quan đến BHXH tỉnh Hải Dương. Kịp thời phát hiện thông tin, dư luận trái chiều để báo cáo Lãnh đạo đơn vị kịp thời xử lý giải quyết ngay vấn đề trước khi bị đẩy khỏi tầm kiểm soát…/.

 

Bích Thủy

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam