Lạng Sơn: Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

06/08/2019 10:06:38
Tính đến hết tháng 07/2019, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 6.820 người, vượt 12,8% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Đạt được thành tích trên là nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động BHXH tỉnh; sự phối hợp tích cực của các Sở, ngành, đơn vị trên, Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và đặc biệt là Bưu điện tỉnh.

Để kịp thời khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành BHXH trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, vừa qua, Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn đã ký Quyết định thưởng cho 07 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 06 tháng đầu năm 2019./.

Phạm Hoa

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam