Lạng Sơn: Ra quân tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT

25/10/2019 14:48:21
Nhằm huy động đông đảo các lực lượng cùng phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch BHXH Việt Nam giao, sáng 25/10/2019, BHXH tỉnh Lạng Sơn - Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ Phát động Đợt Thi đua cao điểm ra quân tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Tham dự buổi lễ tại Trụ sở BHXH tỉnh có đại diện Lãnh đạo cùng với hơn 100 cán bộ, viên chức các bộ phận nghiệp vụ của hai bên. Tại Trụ sở cơ quan BHXH các huyện, cũng đồng loạt tổ chức ra quân tuyên truyền về BHXH, BHYT.

Tại Lễ Phát động, Giám đốc BHXH tỉnh Đỗ Văn Khoan nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác truyền thông đối với việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, từ đó, nêu lên mục đích, ý nghĩa của buổi lễ ra quân tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia; giao trách nhiệm cho mỗi cán bộ ra quân tuyên truyền đến các khu chợ, khu dân cư vận động, người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Trước đó, BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh đã cử cán bộ đi đến tận nhà dân, các khu dân cư trên địa bàn thành phố và 11 huyện để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Chỉ trong vòng 03 ngày, từ ngày 22 - 24/10/2019, đã phát triển được hơn 350 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tại Lễ Phát động, Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng đột xuất cho 06 tập thể, 12 cá nhân có thành tích cao trong đợt tuyên truyền cao điểm vừa qua. Đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh - Bưu điện tỉnh ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2019.

Sau Lễ Phát động, cán bộ cơ quan BHXH và Bưu điện từ tỉnh đến huyện tiếp tục chia nhóm đi tuyên truyền, vận động theo tuyến trên địa bàn các huyện, thành phố. Cùng với đó, từ ngày 25/10 đến hết ngày 10/11/2019, BHXH tỉnh sử dụng xe tuyên truyền lưu động có gắn loa phát thanh về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tuyên truyền trên các tuyến đường thành phố, 11 huyện.

Hoàng Chuyên (BHXH tỉnh Lạng Sơn)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam