Lạng Sơn: Tăng cường phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

12/04/2018 15:26:38
Vừa qua, BHXH tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) tỉnh đã ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2018 - 2020 nhằm tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Buổi làm việc giữa BHXH tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn.

Theo nội dung Quy chế đã ký kết, hai bên sẽ cùng phối hợp thực hiện 07 nội dung cơ bản, cụ thể: Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về BHXH, BHYT; chỉ đạo, tổ chức phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo vệ quyền và lợi ích người tham gia; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn, thư về BHXH, BHYT; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; công tác báo cáo, trao đổi thông tin và xây dựng kế hoạch, báo cáo hoạt động hằng năm, sơ kết, tổng kết Quy chế phối hợp.

Thời gian tới, BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua HLHPN các cấp và hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp trong công tác thông tin truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến hội viên HLHPN trên địa bàn tỉnh qua hình thức đối thoại trực tiếp./.

Phạm Hoa

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam