Lạng Sơn: Tích cực triển khai cấp mã số BHXH

12/10/2017 09:15:39
Tính đến hết tháng 09/2017, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã cấp mã số BHXH cho hơn 628.600 người, đạt tỷ lệ 82,6% tổng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Mẫu thẻ BHYT mới, mã thẻ BHYT mới là DN 4 20 1503003061, trong đó mã số BHXH của người tham gia là 1503003061

Thực hiện Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, ngay từ tháng 08/2017, BHXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn cho cán bộ ngành, các đơn vị sử dụng lao động và đại lý thu Bưu điện về quy trình đồng bộ mã số BHXH, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn tỉnh bổ sung thông tin tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin, cấp mã số BHXH cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT và người tham gia BHXH, BHYT khi có phát sinh tăng, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT.

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Hồng Thịnh, để xử lý, cập nhật dữ liệu, cấp mã số BHXH kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố báo cáo, tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn phối hợp thực hiện; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định mới trong Quyết định 595/QĐ-BHXH, thường xuyên báo cáo tiến độ gán mã số BHXH của các đơn vị sử dụng lao động về BHXH tỉnh. Sau 01 tháng thực hiện, tính đến hết ngày 30/09/2017, đã gán mã số BHXH cho hơn 628.600 người, đạt 82,6% tính trên số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Còn khoảng 132.700 người chưa được gán mã số BHXH do nhiều nguyên nhân như dữ liệu hộ gia đình còn lỗi như sai tên, ngày tháng năm sinh, thông tin dữ liệu hộ gia đình của các đối tượng chính sách có thông tin không khớp với hộ khẩu; năm 2017, Lạng Sơn bổ sung thêm 55.000 người thuộc dân tộc thiểu số và người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn dẫn đến trùng thẻ BHYT; phần mềm bộ công cụ thu-sổ thẻ (TST) đang trong quá trình hoàn thiện…

Để hoàn thiện việc gán mã BHXH cho đối tượng tham gia, trong thời gian tới BHXH tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố đôn đốc xã, phường cung cấp bổ sung mẫu TK1-TS của các đối tượng tham gia BHXH, BHYT kịp thời; phối hợp với Bưu điện rà soát, gán mã số BHXH cho đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình trên cơ sở mẫu DK01 các hộ gia đình khi đăng ký mua thẻ BHYT có sẵn để nhập bổ sung vào phần mềm TST để đồng bộ dữ liệu, hướng dẫn đối tượng kê khai bổ sung thông tin vào mẫu TK1-TS./.

Phạm Hoa (BHXH tỉnh Lạng Sơn)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam