Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương

03/06/2020 18:07:47
Vụ Thi đua khen thưởng, BHXH Việt Nam vừa có công văn số 56/TĐKT ngày 03/6/2020 gửi Trung tâm Truyền thông, Tạp chí BHXH, Báo BHXH về việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Ngành đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương.

Công văn nêu rõ, thực hiện Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐCP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng về việc công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động để lấy ý kiến nhân dân trước khi Hội đồng TĐKT Ngành họp xét khen thưởng; Vụ Thi đua - Khen thưởng gửi danh sách tập thể, cá nhân trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động các hạng.

Cụ thể như sau:

1.Huân chương Lao động hạng Nhất: BHXH tỉnh Lâm Đồng.

2.Huân chương Lao động hạng Nhì: Ông Nguyễn Ngọc Toan, Hiệu trưởng Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH.

Thông tin lấy ý kiến đăng lên Cổng thông tin điện tử, Tạp chí BHXH và Báo BHXH kể từ ngày 03/6/2020 đến hết ngày 10/6/2020.

Những ý kiến đóng góp liên quan đến tập thể, cá nhân trên xin gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng); điện thoại: 02436285237; email: vutdkt@vss.gov.vn trước ngày 11/6/2020 để tổng hợp báo cáo Hội đồng TĐKT Ngành và Lãnh đạo Ngành xem xét đề nghị khen thưởng.

Chi tiết công văn xem tại đây./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam