Lấy ý kiến về tăng lương tối thiểu vùng 2018

24/08/2017 08:45:23
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, Bộ đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng từ 180.000 đồng – 230.000 đồng, tương ứng với mức tăng theo tỉ lệ phần trăm từ 6,1-7%, bình quân tăng 6,5% so với hiện nay.

Theo đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được chia làm 4 mức gồm: Mức 3,98 triệu đồng, áp dụng đối với vùng I; mức 3,53 triệu đồng, áp dụng đối với vùng II, mức 3,09 triệu đồng, áp dụng đối với vùng III và mức 2,76 triệu đồng/tháng áp dụng đối với vùng IV. 

Mức lương tối thiểu trên được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2017 dự kiến khoảng 4-4,5% để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động. Đồng thời cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 2-2,5% để thực hiện lộ trình điều chỉnh đảm bảo nhu cầu tối thiểu của người lao động. Nếu thực hiện theo phương án nêu trên thì đáp ứng được khoảng từ 92-96% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy theo từng vùng. 

Phương án điều chỉnh nêu trên cũng đã tính đến các tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh cảu các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp (dự báo tăng bình quân khoảng 0,55-0,6%, trong đó ngành dệt may, da giày tăng khoảng 1,15%-1,2%), từng bước đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và có cân đối với tương quan tiền lương của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. 

Đặc biệt, mức điều chỉnh nêu trên đã có tính toán đến quy định về đối tượng tham gia BHXH và tiền lương làm căn cứ đóng BHXH có sự thay đổi, trong đó Chính phủ đã có giải pháp giảm 0,5% tỷ lệ đóng vào quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm 0,5% tỷ lệ đóng vào quỹ BH thất nghiệp của người sử dụng lao động. 

Về địa bàn áp dụng, theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ đề xuất cơ bản giữ nguyên 4 vùng và danh mục địa bàn ở 4 vùng nhưng có xem xét, cân đối điều chỉnh, bổ sung một số địa bàn áp dụng theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương. 

Về thời điểm áp dụng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất quy định này được thực hiện từ ngày 01/01/2018./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam