Linh hoạt phương thức thu BHYT học sinh, sinh viên

18/07/2019 14:18:53
BHXH TP. Hồ Chí Minh vừa có Thông báo số 1562/TB-BHXH gửi đến các trường học trên địa bàn về phương thức đóng, mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm 2019-2020.

Học sinh, sinh viên tham gia ngày hội tư vấn chính sách BHYT- Ảnh: Mỹ Mỹ

Theo đó, để tạo thuận lợi cho học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh, BHXH TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu BHYT học sinh, sinh viên theo các mức đóng 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng.

Tương ứng với các mức đóng, số tiền đóng cụ thể như sau:

Đối với trường hợp học sinh, sinh viên năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước đó thì có thể tham gia BHYT ngay từ đầu năm học. Thông báo nêu rõ, khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT hoặc điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung, không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT./.

Lê Công 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam