Lợi ích khi tham gia BHYT theo hộ gia đình

08/07/2015 20:28:42
Bạn đọc Trần Viết Tuyên, 28 tuổi hỏi:

Tôi muốn tham gia BHYT theo hộ gia đình, xin hướng dẫn cách thức tham gia và quyền lợi thụ hưởng?

Trả lời:

Khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, gia đình anh sẽ được giảm trừ mức đóng từ người thứ 02 trở đi. Đến người thứ 05, mức đóng chỉ còn bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Để tham gia, cần kê khai theo đúng mẫu do cơ quan BHXH phát hành, ký cam kết với UBND xã và được Chủ tịch UBND xã xác nhận là đủ điều kiện để tham gia. Khi khám, chữa bệnh, quyền lợi hưởng BHYT của người tham gia BHYT theo hộ gia đình bình đẳng với các đối tượng khác, mức hưởng BHYT sẽ được cơ quan BHXH, cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về BHYT./.
Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam