Lương tối thiểu của khu vực công phải tiệm cận với khu vực tư

17/05/2018 10:17:22
Trao đổi bên lề Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về BHXH, BHYT do BHXH Việt Nam tổ chức tại Bình Định, về Đề án cải cách tiền lương tại Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII vừa qua, TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết định hướng trong tương lai, tiền lương tối thiểu của khu vực công phải tiệm cận với tiền lương của khu vực tư.

TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội trao đổi với phóng viên

TS. Bùi Sỹ Lợi phân tích, tiền lương của khu vực công đang trả với mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng. Trong khi đó, khu vực tư (có quan hệ lao động) đang được tính với lương tối thiểu vùng từ 2.700.000 - 3.700.000 đồng/tháng. Chính sách tiền lương hiện hành còn nhiều bất cập, chưa tạo được động lực làm việc cho công chức, viên chức và người lao động. Đây cũng là một trong các nguyên nhân làm giảm động lực làm việc và thu hút nhân lực về lâu dài trong khu vực công. Trong khi đó, khu vực công có vai trò xây dựng và hình thành các chính sách cho cả hệ thống.

TS. Bùi Sỹ Lợi cho biết, Đề án cải cách tiền lương tại Hội nghị Trung ương 7 Khoá XII vừa qua định hướng trong tương lai, tiền lương tối thiểu của khu vực công phải tiệm cận với tiền lương của khu vực tư. Cụ thể hơn, mức thấp nhất của tiền lương khu vực công phải bằng tiền lương tối thiểu của vùng 1, sau đó từng bước vươn tới bằng bình quân của 4 vùng lương. Đặc biệt, tới năm 2030, mức thấp nhất nêu trên phải cao hơn bình quân chung của 4 vùng lương của khu vực tư. Đây chính là việc thực hiện mục tiêu thu hút người tài vào khu vực Nhà nước, hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám”.

Trong khối doanh nghiệp, tiền lương phải gắn với năng suất lao động, có nghĩa là người lao động muốn có lương cao thì phải tăng năng suất lao động. Với khu vực hành chính sự nghiệp sẽ có 2 bảng lương. Một bảng lương được tính theo chức vụ, vị trí việc làm chứ không theo thâm niên như hiện nay.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, muốn có nguồn lực bền vững cho cải cách tiền lương, chúng ta cần thực hiện tốt việc đổi mới cải cách bộ máy hành chính, tinh giảm biên chế…Tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập cần chuyển sang việc thực hiện khoán kết quả đầu ra.

TS. Bùi Sỹ Lợi cho biết thêm, Đề án cải cách tiền lương tại Hội nghị Trung ương 7 Khoá XII đã đưa ra 7 giải pháp nhằm tạo nguồn lực. Trong đó, giải pháp đầu tiên và căn cơ nhất là tăng thu ngân sách trên cơ sở tăng trưởng kinh tế. Muốn vậy, Trung ương phải trích tối thiểu 4 % để cải cách tiền lương và địa phương trích 7 %.../.

Hà Thuỷ

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam