Linh hoạt ứng dụng CNTT, giải quyết thủ tục hành chính BHXH, BHYT

BHXH tỉnh Đồng Nai đã chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai các biện pháp cụ thể hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

An sinh ở An Nhơn

Chính thức được công nhận là thị xã trực thuộc tỉnh Bình Định từ năm 2012, nhưng đời sống của người dân tại An Nhơn còn không ít khó khăn. Cũng chính nơi đây, những cán bộ cơ quan BHXH đang nỗ lực từng ngày đưa chính sách an sinh của Nhà nước đến nhiều người dân hơn trên địa bàn.

Bàn về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (Bài 02)

Phần lớn các quốc gia trên thế giới đều thực hiện chính sách BHXH theo nguyên tắc đóng- hưởng, để được hưởng các chế độ BHXH thì người tham gia phải có trách nhiệm đóng góp vào quỹ BHXH. Đối với người lao động làm công hưởng lương thì trách nhiệm này thuộc về cả người lao động và người sử dụng lao động. Mức đóng BHXH dựa trên hai căn cứ là tỷ lệ đóng góp và tiền lương làm căn cứ đóng, tỷ lệ đóng góp về cơ bản là như nhau, khác biệt về mức đóng góp là do tiền lương. Vậy tiền lương đóng BHXH được quy định như thế nào, có phù hợp và có nên thay đổi hay không.

Bàn về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (Bài 01)

Phần lớn các quốc gia trên thế giới đều thực hiện chính sách BHXH theo nguyên tắc đóng- hưởng, để được hưởng các chế độ BHXH thì người tham gia phải có trách nhiệm đóng góp vào quỹ BHXH. Đối với người lao động làm công hưởng lương thì trách nhiệm này thuộc về cả người lao động và người sử dụng lao động. Mức đóng BHXH dựa trên hai căn cứ là tỷ lệ đóng góp và tiền lương làm căn cứ đóng, tỷ lệ đóng góp về cơ bản là như nhau, khác biệt về mức đóng góp là do tiền lương. Vậy tiền lương đóng BHXH được quy định như thế nào, có phù hợp và có nên thay đổi hay không.

05 giải pháp phát triển đối tượng BHXH, BHYT ở Ninh Hòa

Giống như một câu ngạn ngữ của người châu Phi: “Biển lặng chẳng tạo nên thủy thủ tài ba”, những khó khăn, vướng mắc khi thực thi nhiệm vụ được đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động BHXH Thị xã Ninh Hòa coi là “thử thách” và “vượt qua thử thách bằng mọi cách” là phương châm của họ.

Một số đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật BHTN (Bài 02)

Ở nước ta, chính sách BHTN đã được triển khai thực hiện hơn 10 năm, từ quy định tại Luật BHXH 2006 và hiện nay là Luật Việc làm 2013. Tính đến tháng 6/2020, có khoảng 12,7 triệu người tham gia BHTN, chiếm khoảng 27,5% lực lượng lao động. Qua quá trình thực hiện, một số văn bản pháp luật quy định về BHTN cho thấy những hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến mở rộng đối tượng tham gia, hưởng các quyền lợi khi thất nghiệp.

BHXH tỉnh Ninh Thuận: Góp phần đảm bảo An sinh xã hội trên địa bàn

Để thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH theo cơ chế mới, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/CP ngày 16/02/1995 thành lập BHXH Việt Nam thuộc Chính phủ, trên cơ sở đó BHXH Việt Nam ban hành quyết định số 33/QĐ-BHXHVN ngày 20/7/1995 về việc thành lập BHXH tỉnh Ninh Thuận. Với chức năng, nhiệm vụ chính là tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ BHTN; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHTN, BHYT.

Một số đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật BHTN (Bài 01)

Ở nước ta, chính sách BHTN đã được triển khai thực hiện hơn 10 năm, từ quy định tại Luật BHXH 2006 và hiện nay là Luật Việc làm 2013. Tính đến tháng 6/2020, có khoảng 12,7 triệu người tham gia BHTN, chiếm khoảng 27,5% lực lượng lao động. Qua quá trình thực hiện, một số văn bản pháp luật quy định về BHTN cho thấy những hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến mở rộng đối tượng tham gia, hưởng các quyền lợi khi thất nghiệp.

Tiền lương đóng BHXH bắt buộc: Thực trạng và vấn đề đặt ra (Bài 02)

Quy định về tiền lương đóng BHXH, nhất là quy định được thực hiện từ năm 2018 nhằm khắc phục thực trạng có không ít doanh nghiệp cố tình kê khai lương đóng BHXH thấp hơn thực tế nhằm giảm số tiền phải đóng vào Quỹ BHXH. Hậu quả là lương đóng BHXH thấp, các chế độ hưởng của người lao động cũng vì thế thấp, ảnh hưởng đến an sinh trước mắt cũng như lâu dài của người lao động, nhất là với chế độ hưu trí.

Tiền lương đóng BHXH bắt buộc: Thực trạng và vấn đề đặt ra (Bài 01)

Về căn cứ đóng BHXH đã được quy định tương đối đầy đủ trong Bộ Luật Lao động, Luật BHXH 2014 và hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Các yếu tố tác động đến việc tham gia BHYT hộ gia đình (Bài 02)

Trong Tạp chí BHXH số kỳ 02 tháng 06/2020, có bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT hộ gia đình, đưa ra kết quả khảo sát ý kiến các hộ gia đình chưa tham gia BHYT, qua đó đánh giá các yếu tố tác động ảnh hưởng đến quyết định tham gia. Cũng liên quan về nội dung này, nhóm tác giả nghiên cứu của Viện Khoa học BHXH đã thực hiện khảo sát với phạm vi rộng hơn, tại địa bàn 07 tỉnh, thành phố; bao gồm Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Bạc Liêu, Tây Ninh, Phú Yên, Gia Lai, đại diện cho 07 vùng kinh tế trong cả nước.

Các yếu tố tác động đến việc tham gia BHYT hộ gia đình (Bài 01)

Trong Tạp chí BHXH số kỳ 02 tháng 06/2020, có bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT hộ gia đình, đưa ra kết quả khảo sát ý kiến các hộ gia đình chưa tham gia BHYT, qua đó đánh giá các yếu tố tác động ảnh hưởng đến quyết định tham gia. Cũng liên quan về nội dung này, nhóm tác giả nghiên cứu của Viện Khoa học BHXH đã thực hiện khảo sát với phạm vi rộng hơn, tại địa bàn 07 tỉnh, thành phố; bao gồm Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Bạc Liêu, Tây Ninh, Phú Yên, Gia Lai, đại diện cho 07 vùng kinh tế trong cả nước.

Phát triển BHYT và xây dựng nông thôn mới (Bài 02)

Phong trào thi đua (PTTĐ) Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã được triển khai sâu, rộng trên khắp cả nước trong khoảng 10 năm gần đây, đem lại những thay đổi lớn cho đời sống người nông dân. Trong đó, với vai trò là trụ cột An sinh xã hội, chỉ tiêu về phát triển BHYT cũng được chú trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu bài viết (02 kỳ) của ThS.Đỗ Mạnh Hà, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng (BHXH Việt Nam).

Phát triển BHYT và xây dựng nông thôn mới (Bài 01)

Phong trào thi đua (PTTĐ) Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã được triển khai sâu, rộng trên khắp cả nước trong khoảng 10 năm gần đây, đem lại những thay đổi lớn cho đời sống người nông dân. Trong đó, với vai trò là trụ cột An sinh xã hội, chỉ tiêu về phát triển BHYT cũng được chú trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu bài viết của ThS.Đỗ Mạnh Hà, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng (BHXH Việt Nam).

Nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người dân (Bài 02)

Năm 2018 số cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT là 2.316 cơ sở. Đến năm 2019, số cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT là 2.429 cơ sở. Ngoài ra, trong 2 năm 2018-2019 còn có hơn 10.000 trạm y tế xã thực hiện khám, chữa bệnh BHYT thông qua hợp đồng với bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế hoặc cơ sở khám, chữa bệnh được Sở Y tế giao nhiệm vụ. Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu bài viết (02 kỳ) của ThS.BS Lê Văn Phúc, Trưởng ban Dược - Vật tư y tế, Phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam).

Nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người dân (Bài 01)

Năm 2018 số cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT là 2.316 cơ sở. Đến năm 2019, số cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT là 2.429 cơ sở. Ngoài ra, trong 2 năm 2018-2019 còn có hơn 10.000 trạm y tế xã thực hiện khám, chữa bệnh BHYT thông qua hợp đồng với bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế hoặc cơ sở khám, chữa bệnh được Sở Y tế giao nhiệm vụ. Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu bài viết (02 kỳ) của ThS.BS Lê Văn Phúc, Trưởng ban Dược - Vật tư y tế, Phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam).

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam