BHXH toàn dân: Bước phát triển trong tư duy lý luận (Bài 02)

Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH đã nêu định hướng: Mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Từ định hướng thực hiện BHXH cho mọi người lao động đến BHXH toàn dân là một bước chuyển lớn về quan điểm của Đảng, hướng tới xây dựng một hệ thống An sinh xã hội mang tính toàn diện, cụ thể hóa nội dung đã được hiến định về quyền được đảm bảo An sinh xã hội của công dân trong Hiến pháp năm 2013.

BHXH toàn dân: Bước phát triển trong tư duy lý luận (Bài 01)

Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH đã nêu định hướng: Mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Từ định hướng thực hiện BHXH cho mọi người lao động đến BHXH toàn dân là một bước chuyển lớn về quan điểm của Đảng, hướng tới xây dựng một hệ thống An sinh xã hội mang tính toàn diện, cụ thể hóa nội dung đã được hiến định về quyền được đảm bảo An sinh xã hội của công dân trong Hiến pháp năm 2013.

Tổ chức livestream về BHXH, BHYT: Cần có những giải pháp căn cơ và đồng bộ (Bài 03)

Những tháng đầu năm 2020, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. “Trong cái khó, ló cái khôn”, nhiều BHXH và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT trên mạng xã hội thông qua việc tổ chức livestream, bước đầu gợi mở một cách làm mới. Khảo sát, đánh giá hình thức truyền thông này để từ đó đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả là việc làm cần thiết.

Tổ chức livestream về BHXH, BHYT: Cần có những giải pháp căn cơ và đồng bộ (Bài 02)

Những tháng đầu năm 2020, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. “Trong cái khó, ló cái khôn”, nhiều BHXH và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT trên mạng xã hội thông qua việc tổ chức livestream, bước đầu gợi mở một cách làm mới. Khảo sát, đánh giá hình thức truyền thông này để từ đó đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả là việc làm cần thiết.

Tổ chức livestream về BHXH, BHYT: Cần có những giải pháp căn cơ và đồng bộ (Bài 01)

Những tháng đầu năm 2020, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. “Trong cái khó, ló cái khôn”, nhiều BHXH và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT trên mạng xã hội thông qua việc tổ chức livestream, bước đầu gợi mở một cách làm mới. Khảo sát, đánh giá hình thức truyền thông này để từ đó đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả là việc làm cần thiết.

Bàn về chế độ tử tuất và một số vấn đề đặt ra

Luật BHXH số 58/2014/QH13 (Luật BHXH 2014) gồm có 09 Chương, 125 Điều, được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 với các chế độ cơ bản như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Đối tượng thụ hưởng của chính sách đa phần là người lao động tham gia đóng vào quỹ BHXH. Chỉ riêng chế độ tử tuất là ngoại lệ, chế độ này giải quyết cho thân nhân người lao động - những người mà khi người lao động còn sống có trách nhiệm, nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Xây dựng chính sách An sinh xã hội bao trùm và bền vững (Bài 02)

Trong những năm qua, chính sách An sinh xã hội của Nhà nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; làm thay đổi căn bản nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về chính sách xã hội; hình thành và phát triển hệ thống An sinh xã hội hướng đến bao phủ toàn dân; góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của Nhân dân.

Xây dựng chính sách An sinh xã hội bao trùm và bền vững (Bài 01)

Trong những năm qua, chính sách An sinh xã hội của Nhà nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; làm thay đổi căn bản nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về chính sách xã hội; hình thành và phát triển hệ thống An sinh xã hội hướng đến bao phủ toàn dân; góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của Nhân dân.

Thực hiện chính sách BHXH tại các khu công nghiệp

Đến tháng 12/2019, cả nước có 335 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 96,5 nghìn ha, trong đó 256 KCN đã đi vào hoạt động và 79 KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 53% (tương đương với cùng kỳ năm 2018); riêng các KCN đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 75%, tăng 2% so với với cùng kỳ năm 2018, thu hút khoảng 3,85 triệu lao động. Cùng với định hướng phát triển khu công nghiệp, các chính sách về nhà ở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân khu công nghiệp từng bước được hoàn thiện.

BHXH TP.Cần Thơ: Đảm bảo chi trả an toàn đến người thụ hưởng

Với mục tiêu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH chu đáo, an toàn, kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, bên cạnh phương thức chi trả trực tiếp tại các đại lý bưu điện, công tác chi trả các chế độ BHXH thông qua tài khoản cá nhân (ATM) được BHXH TP.Cần Thơ triển khai thực hiện có hiệu quả.

BHXH tỉnh Tây Ninh: Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Tây Ninh là tỉnh tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực da giày, dệt may, nhập nguyên liệu chủ yếu từ Trung Quốc. Trong hai tháng đầu năm các doanh nghiệp bị đình trệ sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, từ tháng 03 đến nay, một số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, tạo khí thế tích cực, đưa số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ở Tây Ninh tăng thêm gần 30 đơn vị với hơn 300 lao động, số người tham gia BHXH tự nguyện đã có chuyển biến khả quan hơn.

Khởi đầu cho bước tiến mới (Bài 02)

Với tinh thần nối tiếp, kế thừa những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, khởi đầu cho bước tiến mới, Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII được tổ chức thành công; bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới với sự đồng thuận cao. Đây là nền tảng để BHXH tỉnh tiếp tục hướng tới những mục tiêu mới, Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành chia sẻ.

Vai trò của BHXH trong đại dịch Covid-19 (Bài 03)

Trước những biến động phức tạp của đại dịch Covid-19, là một lưới an toàn để bảo vệ người lao động trước những rủi ro trong lao động và cuộc sống, BHXH (bao gồm cả BHTN, BHYT) cần thực hiện các giải pháp về chính sách và tổ chức thực hiện, kịp thời hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp ứng phó với những tác động đến việc làm, thu nhập.

Khởi đầu cho bước tiến mới

Phấn khởi, tự hào và cũng sẽ có khó khăn, áp lực mới; đó là chia sẻ của đồng chí Phạm Minh Thành, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công. Chúng tôi cũng được nghe đồng chí Bí thư Đảng bộ chia sẻ nhiều hơn về những mục tiêu mới trong tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong giai đoạn 05 năm tới trên địa bàn đóng vai trò kinh tế trọng điểm của khu vực Đông Nam Bộ.

Vai trò của BHXH trong dịch Covid-19 (Bài 01)

Trước những biến động phức tạp của đại dịch COVID-19, là một lưới an toàn để bảo vệ người lao động trước những rủi ro trong lao động và cuộc sống, BHXH (bao gồm cả BHTN, BHYT) cần thực hiện các giải pháp về chính sách và tổ chức thực hiện, kịp thời hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp ứng phó với những tác động lên việc làm, thu nhập do dịch bệnh gây ra.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam