Thực hiện tốt chính sách bảo đảm An sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động trước yêu cầu mới

Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, giai cấp công nhân nước ta ngày càng lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên nhiều mặt, cuộc sống được cải thiện, An sinh xã hội được bảo đảm, là điều kiện tiên quyết thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu, rộng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã dành cho Tạp chí BHXH cuộc trao đổi, trả lời phỏng vấn.

Cải cách chính sách BHXH: Lịch sử và cập nhật tính thời đại

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 (Khóa XII) ngày 23/5/2018 đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH ở Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại phải cải cách chính sách BHXH. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần đi từ lịch sử và cập nhật tính thời đại.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới

Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-NCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới” và Kế hoạch số 135-KH/BCSĐ ngày 12/10/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, qua theo dõi, tổng hợp cho thấy, sau 01 năm thực hiện, toàn Ngành đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ, đồng thời cũng bộc lộ một số hạn chế, tồn tại, cần được khắc phục kịp thời để phát huy cao nhất hiệu lực, hiệu quả công tác truyền thông trong tình hình mới.

Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Trung Quốc

Như tin đã đưa, thực hiện Quyết định số 3691-QĐ/BTCTW, ngày 19/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc cử Đoàn cán bộ lãnh đạo cấp bộ, cấp tỉnh đi nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc về “Kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội” tại Học viện Cán bộ Phố Đông (CELAP), TP. Thượng Hải, Trung Quốc (từ ngày 23/10 - 01/11/2018). TS. Dương Văn Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cử tham gia Đoàn công tác. Trân trọng giới thiệu tóm lược kết quả công tác của Đoàn.

Không ngừng cải cách, đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người tham gia thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng, trả sổ BHXH đến tay người lao động, sẵn sàng triển khai phát hành thẻ BHYT điện tử và tiến tới tích hợp thông tin về BHXH, BHTN vào thẻ BHYT điện tử dùng chung để giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN…

Cải cách chính sách BHXH hướng tới bao phủ An sinh xã hội toàn dân

Chính sách BHXH với vai trò là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm phát triển và coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước cũng như thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Tính đến nay, chính sách BHXH của Việt Nam đã đạt những tiến bộ đáng ghi nhận đó là hệ thống chính sách an sinh xã hội được thiết kế tương đối toàn diện ở nhiều mức độ giải quyết rủi ro khác nhau, bao gồm các nhóm chính sách: phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro phù hợp với điều kiện Việt Nam, xu hướng tiến bộ của thế giới.

Chi phí thuốc BHYT và những vấn đề đặt ra: Một số khuyến nghị nâng cao khả năng tiếp cận thuốc

Với nguồn số liệu thứ cấp thu thập tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và số liệu sơ cấp thu thập từ cuộc điều tra, nhóm nghiên cứu đã phân tích, tham khảo một số kết quả nghiên cứu khác của một số tác giả, dựa trên các bằng chứng khoa học, nhóm nghiên cứu đưa ra một số đánh giá cơ bản về thực trạng sử dụng chi phí thuốc với 03 nhóm bệnh phổ biến, có chi phí điều trị cao.

Thực hiện BHYT học sinh, sinh viên: Thành tựu, vấn đề đặt ra và giải pháp căn cơ, bền vững

Trong lộ trình tiến đến BHYT toàn dân, HSSV là nhóm đối tượng được hướng đến đầu tiên bởi những yếu tố thuận lợi tập trung, dễ truyền thông giáo dục, độ tuổi trẻ, giàu lý tưởng và sức khỏe tốt. Thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên đồng nghĩa sẽ khôi phục hệ thống YTTH. Gần ¼ thế kỷ trôi qua với những thành tựu to lớn, chính sách BHYT học sinh, sinh viên được Nhà nước luật hóa bắt buộc tham gia với sự hỗ trợ 30 % mức đóng. Tuy nhiên, với ý nghĩa là nhóm đi trước trên lộ trình BHYT toàn dân, nhưng đến nay vẫn còn số ít HSSV chưa tham gia BHYT. Giải pháp nào để thực hiện hiệu quả, hoàn thành diện bao phủ BHYT học sinh, sinh viên trong thời gian tới?

Xây dựng và thực hiện chính sách BHYT về khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở

Năm 2018 là năm thứ 04 thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, đánh dấu nhiều kết quả quan trọng trong mở rộng diện bao phủ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường chất lượng dịch vụ y tế. Quỹ BHYT trở thành một nguồn tài chính quan trọng cho hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt là ở tuyến huyện, tuyến xã.

Mở rộng diện bao phủ BHYT, coi trọng phát triển ổn định, bền vững

Quá trình phát triển BHYT ở nước ta đã đi được một chặng đường khá dài, từ năm 1992 cho đến nay; tỷ lệ bao phủ BHYT hiện nay đạt gần 87% dân số cả nước. Những kết quả đạt được là rất lớn, ngày càng cho thấy tính đúng đắn, thiết thực của chính sách BHYT. Tuy nhiên, càng gần đến mục tiêu BHYT toàn dân càng có nhiều thách thức. Quan trọng hơn, phát triển BHYT về mặt số lượng phải chú trọng đến chất lượng hoạt động, yếu tố đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững.

Nâng cao hiệu quả quản lý khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y học cổ truyền

Cùng với việc thực hiện phát triển mạnh y dược cổ truyền trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; củng cố và phát triển tổ chức, mạng lưới y, dược cổ truyền theo Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua các dịch vụ y học cổ truyền (YHCT) phát triển ngày càng nhiều, số chi khám, chữa bệnh BHYT tại khối các bệnh viện YHCT tăng nhanh chóng, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng chi khám, chữa bệnh BHYT.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam