Cải cách bảo hiểm hưu trí và vấn đề đặt ra

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XII) đã thông qua Nghị quyết 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH (gọi tắt là Nghị quyết 28) với chủ trương: từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Nhấn mạnh, cải cách chính sách BHXH vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển và phải đặt trong mối tương quan với đổi mới, phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân đều được bảo đảm an sinh xã hội. Trong các chế độ BHXH ở Việt Nam thì bảo hiểm hưu trí là chế độ bảo hiểm dài hạn có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, cải cách bảo hiểm hưu trí là then chốt trong cải cách chính sách xã hội của đất nước. Vì cải cách bảo hiểm hưu trí có liên quan đến toàn bộ hệ thống chính sách xã hội của Việt Nam.

Để BHXH là biện pháp hiệu quả đảm bảo ASXH trong dịch bệnh

Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội còn tiếp tục kéo dài, chưa thể đánh giá hết. Tình hình đó đòi hỏi cả nước vừa phải tập trung ưu tiên phòng, chống dịch, đồng thời cần có các chính sách, giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện BHXH toàn dân: Từ góc nhìn lý luận - thực tiễn (Bài 02)

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Vậy hiểu thế nào là BHXH toàn dân, cần phải làm rất rõ khái niệm niệm này từ góc nhìn lý luận cũng như thực tiễn.

Thực hiện BHXH toàn dân: Từ góc nhìn lý luận - thực tiễn (Bài 01)

Tại Hội nghị lần thứ bảy, ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành TW Đảng Khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách BHXH”. Trong đó có đưa ra mục tiêu tổng quát là: “Cải cách chính sách BHXH để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch”.

Nâng mức hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện: Yêu cầu từ thực tiễn

Với quan điểm thực hiện BHXH toàn dân, Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quán triệt mục tiêu thực hiện BHXH tự nguyện, đến năm 2021, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 01% lực lượng lao động trong độ tuổi, đến năm 2025 đạt 2,5%, năm 2030 đạt 5%.

Sửa Luật BHYT: Nhìn từ kết quả thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được thực hiện từ năm 2015, đưa ra một số điểm mới về BHYT học sinh, sinh viên. Đến nay, các nội dung này đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng đặt ra những vấn đề cần được phân tích rõ, làm cơ sở điều chỉnh, sửa đổi và hoàn thiện Luật BHYT tích cực hơn.

Thực hiện hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên: Tạo động lực phát triển BHYT toàn dân bền vững

Chiếm tỷ trọng 25% dân số và là thế hệ tương lai của đất nước, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Bao phủ 100% học sinh, sinh viên có BHYT vừa là động lực phát triển BHYT toàn dân bền vững, vừa là giải pháp quan trọng nâng cao sức khỏe, thể chất người Việt Nam nói chung, thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng, vì một nền giáo dục toàn diện. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021, Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu.

Bàn về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (Bài 02)

Phần lớn các quốc gia trên thế giới đều thực hiện chính sách BHXH theo nguyên tắc đóng- hưởng, để được hưởng các chế độ BHXH thì người tham gia phải có trách nhiệm đóng góp vào quỹ BHXH. Đối với người lao động làm công hưởng lương thì trách nhiệm này thuộc về cả người lao động và người sử dụng lao động. Mức đóng BHXH dựa trên hai căn cứ là tỷ lệ đóng góp và tiền lương làm căn cứ đóng, tỷ lệ đóng góp về cơ bản là như nhau, khác biệt về mức đóng góp là do tiền lương. Vậy tiền lương đóng BHXH được quy định như thế nào, có phù hợp và có nên thay đổi hay không.

Bàn về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (Bài 01)

Phần lớn các quốc gia trên thế giới đều thực hiện chính sách BHXH theo nguyên tắc đóng- hưởng, để được hưởng các chế độ BHXH thì người tham gia phải có trách nhiệm đóng góp vào quỹ BHXH. Đối với người lao động làm công hưởng lương thì trách nhiệm này thuộc về cả người lao động và người sử dụng lao động. Mức đóng BHXH dựa trên hai căn cứ là tỷ lệ đóng góp và tiền lương làm căn cứ đóng, tỷ lệ đóng góp về cơ bản là như nhau, khác biệt về mức đóng góp là do tiền lương. Vậy tiền lương đóng BHXH được quy định như thế nào, có phù hợp và có nên thay đổi hay không.

Một số đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật BHTN (Bài 02)

Ở nước ta, chính sách BHTN đã được triển khai thực hiện hơn 10 năm, từ quy định tại Luật BHXH 2006 và hiện nay là Luật Việc làm 2013. Tính đến tháng 6/2020, có khoảng 12,7 triệu người tham gia BHTN, chiếm khoảng 27,5% lực lượng lao động. Qua quá trình thực hiện, một số văn bản pháp luật quy định về BHTN cho thấy những hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến mở rộng đối tượng tham gia, hưởng các quyền lợi khi thất nghiệp.

Một số đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật BHTN (Bài 01)

Ở nước ta, chính sách BHTN đã được triển khai thực hiện hơn 10 năm, từ quy định tại Luật BHXH 2006 và hiện nay là Luật Việc làm 2013. Tính đến tháng 6/2020, có khoảng 12,7 triệu người tham gia BHTN, chiếm khoảng 27,5% lực lượng lao động. Qua quá trình thực hiện, một số văn bản pháp luật quy định về BHTN cho thấy những hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến mở rộng đối tượng tham gia, hưởng các quyền lợi khi thất nghiệp.

Tiền lương đóng BHXH bắt buộc: Thực trạng và vấn đề đặt ra (Bài 02)

Quy định về tiền lương đóng BHXH, nhất là quy định được thực hiện từ năm 2018 nhằm khắc phục thực trạng có không ít doanh nghiệp cố tình kê khai lương đóng BHXH thấp hơn thực tế nhằm giảm số tiền phải đóng vào Quỹ BHXH. Hậu quả là lương đóng BHXH thấp, các chế độ hưởng của người lao động cũng vì thế thấp, ảnh hưởng đến an sinh trước mắt cũng như lâu dài của người lao động, nhất là với chế độ hưu trí.

Tiền lương đóng BHXH bắt buộc: Thực trạng và vấn đề đặt ra (Bài 01)

Về căn cứ đóng BHXH đã được quy định tương đối đầy đủ trong Bộ Luật Lao động, Luật BHXH 2014 và hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Các yếu tố tác động đến việc tham gia BHYT hộ gia đình (Bài 02)

Trong Tạp chí BHXH số kỳ 02 tháng 06/2020, có bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT hộ gia đình, đưa ra kết quả khảo sát ý kiến các hộ gia đình chưa tham gia BHYT, qua đó đánh giá các yếu tố tác động ảnh hưởng đến quyết định tham gia. Cũng liên quan về nội dung này, nhóm tác giả nghiên cứu của Viện Khoa học BHXH đã thực hiện khảo sát với phạm vi rộng hơn, tại địa bàn 07 tỉnh, thành phố; bao gồm Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Bạc Liêu, Tây Ninh, Phú Yên, Gia Lai, đại diện cho 07 vùng kinh tế trong cả nước.

Các yếu tố tác động đến việc tham gia BHYT hộ gia đình (Bài 01)

Trong Tạp chí BHXH số kỳ 02 tháng 06/2020, có bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT hộ gia đình, đưa ra kết quả khảo sát ý kiến các hộ gia đình chưa tham gia BHYT, qua đó đánh giá các yếu tố tác động ảnh hưởng đến quyết định tham gia. Cũng liên quan về nội dung này, nhóm tác giả nghiên cứu của Viện Khoa học BHXH đã thực hiện khảo sát với phạm vi rộng hơn, tại địa bàn 07 tỉnh, thành phố; bao gồm Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Bạc Liêu, Tây Ninh, Phú Yên, Gia Lai, đại diện cho 07 vùng kinh tế trong cả nước.

Phát triển BHYT và xây dựng nông thôn mới (Bài 02)

Phong trào thi đua (PTTĐ) Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã được triển khai sâu, rộng trên khắp cả nước trong khoảng 10 năm gần đây, đem lại những thay đổi lớn cho đời sống người nông dân. Trong đó, với vai trò là trụ cột An sinh xã hội, chỉ tiêu về phát triển BHYT cũng được chú trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu bài viết (02 kỳ) của ThS.Đỗ Mạnh Hà, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng (BHXH Việt Nam).

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam