Nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người dân (Bài 01)

Năm 2018 số cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT là 2.316 cơ sở. Đến năm 2019, số cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT là 2.429 cơ sở. Ngoài ra, trong 2 năm 2018-2019 còn có hơn 10.000 trạm y tế xã thực hiện khám, chữa bệnh BHYT thông qua hợp đồng với bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế hoặc cơ sở khám, chữa bệnh được Sở Y tế giao nhiệm vụ. Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu bài viết (02 kỳ) của ThS.BS Lê Văn Phúc, Trưởng ban Dược - Vật tư y tế, Phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam).

Mở rộng diện bao phủ BHYT: Kết quả thực hiện và vấn đề đặt ra

Tiếp tục triển khai Nghị quyết 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020, BHXH Việt Nam luôn xác định việc phát triển đối tượng tham gia BHYT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Thực hiện chính sách, pháp luật BHTN - Vấn đề đặt ra

Thất nghiệp, dù được quan niệm theo nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng đều để lại những hậu quả khôn lường về kinh tế và xã hội cả giác độ cá nhân và toàn bộ nền kinh tế. Về mặt xã hội, thất nghiệp còn gây ra những tổn hại về mặt tinh thần và sức khỏe cho người lao động.

BHXH toàn dân: Bước phát triển trong tư duy lý luận (Bài 02)

Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH đã nêu định hướng: Mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Từ định hướng thực hiện BHXH cho mọi người lao động đến BHXH toàn dân là một bước chuyển lớn về quan điểm của Đảng, hướng tới xây dựng một hệ thống An sinh xã hội mang tính toàn diện, cụ thể hóa nội dung đã được hiến định về quyền được đảm bảo An sinh xã hội của công dân trong Hiến pháp năm 2013.

BHXH toàn dân: Bước phát triển trong tư duy lý luận (Bài 01)

Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH đã nêu định hướng: Mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Từ định hướng thực hiện BHXH cho mọi người lao động đến BHXH toàn dân là một bước chuyển lớn về quan điểm của Đảng, hướng tới xây dựng một hệ thống An sinh xã hội mang tính toàn diện, cụ thể hóa nội dung đã được hiến định về quyền được đảm bảo An sinh xã hội của công dân trong Hiến pháp năm 2013.

Tổ chức livestream về BHXH, BHYT: Cần có những giải pháp căn cơ và đồng bộ (Bài 03)

Những tháng đầu năm 2020, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. “Trong cái khó, ló cái khôn”, nhiều BHXH và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT trên mạng xã hội thông qua việc tổ chức livestream, bước đầu gợi mở một cách làm mới. Khảo sát, đánh giá hình thức truyền thông này để từ đó đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả là việc làm cần thiết.

Tổ chức livestream về BHXH, BHYT: Cần có những giải pháp căn cơ và đồng bộ (Bài 02)

Những tháng đầu năm 2020, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. “Trong cái khó, ló cái khôn”, nhiều BHXH và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT trên mạng xã hội thông qua việc tổ chức livestream, bước đầu gợi mở một cách làm mới. Khảo sát, đánh giá hình thức truyền thông này để từ đó đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả là việc làm cần thiết.

Tổ chức livestream về BHXH, BHYT: Cần có những giải pháp căn cơ và đồng bộ (Bài 01)

Những tháng đầu năm 2020, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. “Trong cái khó, ló cái khôn”, nhiều BHXH và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT trên mạng xã hội thông qua việc tổ chức livestream, bước đầu gợi mở một cách làm mới. Khảo sát, đánh giá hình thức truyền thông này để từ đó đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả là việc làm cần thiết.

Bàn về chế độ tử tuất và một số vấn đề đặt ra

Luật BHXH số 58/2014/QH13 (Luật BHXH 2014) gồm có 09 Chương, 125 Điều, được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 với các chế độ cơ bản như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Đối tượng thụ hưởng của chính sách đa phần là người lao động tham gia đóng vào quỹ BHXH. Chỉ riêng chế độ tử tuất là ngoại lệ, chế độ này giải quyết cho thân nhân người lao động - những người mà khi người lao động còn sống có trách nhiệm, nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Xây dựng chính sách An sinh xã hội bao trùm và bền vững (Bài 02)

Trong những năm qua, chính sách An sinh xã hội của Nhà nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; làm thay đổi căn bản nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về chính sách xã hội; hình thành và phát triển hệ thống An sinh xã hội hướng đến bao phủ toàn dân; góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của Nhân dân.

Xây dựng chính sách An sinh xã hội bao trùm và bền vững (Bài 01)

Trong những năm qua, chính sách An sinh xã hội của Nhà nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; làm thay đổi căn bản nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về chính sách xã hội; hình thành và phát triển hệ thống An sinh xã hội hướng đến bao phủ toàn dân; góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của Nhân dân.

Thực hiện chính sách BHXH tại các khu công nghiệp

Đến tháng 12/2019, cả nước có 335 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 96,5 nghìn ha, trong đó 256 KCN đã đi vào hoạt động và 79 KCN đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 53% (tương đương với cùng kỳ năm 2018); riêng các KCN đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 75%, tăng 2% so với với cùng kỳ năm 2018, thu hút khoảng 3,85 triệu lao động. Cùng với định hướng phát triển khu công nghiệp, các chính sách về nhà ở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân khu công nghiệp từng bước được hoàn thiện.

Vai trò của BHXH trong đại dịch Covid-19 (Bài 03)

Trước những biến động phức tạp của đại dịch Covid-19, là một lưới an toàn để bảo vệ người lao động trước những rủi ro trong lao động và cuộc sống, BHXH (bao gồm cả BHTN, BHYT) cần thực hiện các giải pháp về chính sách và tổ chức thực hiện, kịp thời hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp ứng phó với những tác động đến việc làm, thu nhập.

Vai trò của BHXH trong dịch Covid-19 (Bài 01)

Trước những biến động phức tạp của đại dịch COVID-19, là một lưới an toàn để bảo vệ người lao động trước những rủi ro trong lao động và cuộc sống, BHXH (bao gồm cả BHTN, BHYT) cần thực hiện các giải pháp về chính sách và tổ chức thực hiện, kịp thời hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp ứng phó với những tác động lên việc làm, thu nhập do dịch bệnh gây ra.

Xây dựng bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: Vấn đề đặt ra và khuyến nghị (Bài 2)

Tổ chức y tế thế giới - WHO nhấn mạnh đến việc xây dựng chiến lược chi trả các chi phí dịch vụ y tế là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Việt Nam hiện nay. Các khuyến nghị cụ thể được đưa ra. Theo đó, cần xác định lại thứ tự ưu tiên chi trả cho các dịch vụ y tế cơ bản được cung ứng tại y tế huyện, xã. Tối đa hóa hiệu quả chi trả BHYT thông qua việc lựa chọn dịch vụ được chi trả, kiểm soát giá và thay đổi cơ chế thanh toán; hạn chế chi trả với các dịch vụ công nghệ cao, chi phí lớn, thuốc đắt tiền.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam