Xây dựng và thực hiện chính sách BHYT về khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở

Năm 2018 là năm thứ 04 thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, đánh dấu nhiều kết quả quan trọng trong mở rộng diện bao phủ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường chất lượng dịch vụ y tế. Quỹ BHYT trở thành một nguồn tài chính quan trọng cho hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt là ở tuyến huyện, tuyến xã.

Mở rộng diện bao phủ BHYT, coi trọng phát triển ổn định, bền vững

Quá trình phát triển BHYT ở nước ta đã đi được một chặng đường khá dài, từ năm 1992 cho đến nay; tỷ lệ bao phủ BHYT hiện nay đạt gần 87% dân số cả nước. Những kết quả đạt được là rất lớn, ngày càng cho thấy tính đúng đắn, thiết thực của chính sách BHYT. Tuy nhiên, càng gần đến mục tiêu BHYT toàn dân càng có nhiều thách thức. Quan trọng hơn, phát triển BHYT về mặt số lượng phải chú trọng đến chất lượng hoạt động, yếu tố đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững.

Nâng cao hiệu quả quản lý khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y học cổ truyền

Cùng với việc thực hiện phát triển mạnh y dược cổ truyền trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; củng cố và phát triển tổ chức, mạng lưới y, dược cổ truyền theo Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua các dịch vụ y học cổ truyền (YHCT) phát triển ngày càng nhiều, số chi khám, chữa bệnh BHYT tại khối các bệnh viện YHCT tăng nhanh chóng, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng chi khám, chữa bệnh BHYT.

Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ ở Việt Nam - cơ hội và thách thức

Tuổi nghỉ hưu của người lao động nói chung và tuổi nghỉ hưu của lao động nữ ở mỗi quốc gia quy định không hoàn toàn giống nhau, tùy thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu, tình trạng dân số và sức khỏe lao động để xây dựng chính sách hưu trí, tuổi nghỉ hưu phù hợp với điều kiện lãnh thổ, quốc gia mình. Hơn nữa, tại mỗi quốc gia cũng có sự điều chỉnh tuổi hưu theo từng thời kỳ, giai đoạn để phù hợp, thích nghi và phát triển.

Mức giới hạn trên của tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH: Từ góc nhìn lý luận & Thực tiễn

Ở Việt Nam, quan hệ đóng – hưởng được thực hiện trong lĩnh vực BHXH từ năm 1995 theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 về ban hành điều lệ BHXH nhưng không quy định về trần đóng BHXH. Sau đó Luật BHXH năm 2006 đã quy định mức trần đóng BHXH là 20 lần lương tối thiểu và đến Luật BHXH năm 2014 vẫn quy định mức trần đóng BHXH là 20 lần lương cơ sở.

Sự dịch chuyển lao động nữ Việt Nam trong AEC - Vấn đề đặt ra

Một trong các vấn đề được quan tâm nhất hiện nay của cộng đồng kinh tế ASEAN-AEC đó là việc “thành lập một thị trường thống nhất và cơ sở sản xuất chung”. Trong cơ chế chung này, một thị trường lao động thống nhất sẽ tạo cơ hội cho lao động trong khu vực ASEAN tìm kiếm các công việc phù hợp, có khả năng phát triển các cơ hội nghề nghiệp, đem lại nguồn thu nhập xứng đáng cho bản thân và gia đình cùng nhiều quyền lợi khác.

Mức giới hạn trên của tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH: Từ góc nhìn lý luận & Thực tiễn

Trong quá trình nghiên cứu về cải cách BHXH ở nước ta hiện nay đang có nhiều ý kiến đề nghị khác nhau về giới hạn trên (mức trần) của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH như: nâng mức giới hạn trên của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH lên 30 lần mức lương cơ sở hoặc giảm xuống bằng 10 lần mức lương cơ sở. Trong bài viết này chúng tôi bàn về cơ sở lý luận về giới hạn trên của mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (Beitragsbemessungsgrenze) và khả năng vận dụng vào thực tế ở Việt Nam.

Biện pháp An sinh xã hội bền vững lao động khu vực phi chính thức

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số lao động phi chính thức chiếm tỷ lệ lớn, bao gồm lao động làm việc trong nông nghiệp, nông thôn, lao động tự do, lao động trong kinh tế hộ gia đình, sản xuất kinh doanh cá thể; góp phần quan trọng vào an ninh lương thực quốc gia, sản xuất các sản phẩm hàng hóa phục vụ dân sinh và cho xuất khẩu, tạo nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp khoảng 30% vào GDP của quốc gia.

Bàn về định hướng cải cách BHXH ở nước ta trong giai đoạn tới

Hiện nay Đề án cải cách chính sách BHXH đang được Ban Chỉ đạo Trung ương về “cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công” triển khai tích cực. Từ góc độ nghiên cứu về chính sách BHXH, sau khi phân tích những thành công của công cuộc cải cách BHXH năm 1995 làm nền tảng cho bước cải cách tiếp về BHXH ở nước ta, chúng tôi đề xuất ý kiến làm định hướng cải cách BHXH trong thời gian tới.

Điều chỉnh lương hưu giai đoạn 1995 - 2017 - Thực trạng & Kiến nghị

Nguyện vọng điều chỉnh tăng lương hưu là mong muốn chung không chỉ ở những người nghỉ hưu mà là của toàn xã hội. Tuy nhiên việc điều chỉnh tăng lương hưu bị ràng buộc bởi các yếu tố kinh tế. Vì vậy để thấy rõ hơn được ý nghĩa của lương hưu đối với cuộc sống người nghỉ hưu, chúng tôi xin giới thiệu một số kết quả nghiên cứu khảo sát khác nhưng có ý nghĩa đối với việc xem xét đời sống người nghỉ hưu.

Chính sách Người cao tuổi: Tiếp cận từ quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp Việt Nam

Theo dự báo của Liên Hiệp quốc, số người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) trên khắp thế giới sẽ tăng từ 760 triệu trong năm 2010 lên khoảng 2 tỷ người vào năm 2050 (tức là từ 11% lên 22% tổng dân số thế giới). Nếu như vào năm 1990, tỷ lệ người cao tuổi ở nước ta chỉ chiếm 7,2% dân số thì đến năm 2011, tỷ lệ này là 10%, chính thức bắt đầu giai đoạn “già hóa dân số”. Theo dự báo, đến năm 2038, người cao tuổi ở Việt Nam sẽ chiếm 20% tổng dân số - tăng gấp ba lần trong vòng 24 năm.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam