Đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển đối tượng tham gia BHXH trong doanh nghiệp

Quản lý và phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà trọng tâm là người lao động trong các doanh nghiệp là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm đạt mục tiêu BHXH cho mọi người lao động. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ này cần phải có một hệ thống đồng bộ các giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện, cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Thách thức & Giải pháp phát triển y tế Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 25/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết nhấn mạnh đến những kết quả trong công tác chăm sóc sức khỏe, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chỉ ra những hạn chế yếu kém, 05 nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế yếu kém đó; nêu rõ 05 quan điểm của Đảng về công tác y tế; các mục tiêu đến năm 2025 và 2030 với 09 nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu. Để kịp thời đưa Nghị quyết 20-NQ/TW vào cuộc sống, xin được nhấn mạnh một số nội dung về thách thức và giải pháp đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong thời gian tới.

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cũng BHYT toàn dân

Chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên là mối quan lớn của Đảng, Nhà nước, mỗi gia đình và toàn xã hội. Từ năm 1994, chỉ sau khi chính sách BHYT ra đời được 02 năm, BHYT học sinh, sinh viên đã được triển khai trên phạm vi cả nước.

Phối hợp truyền thông về BHXH, BHYT - tiếng nói từ Gia Lai

Trong Giải Báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016 do BHXH Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức, Gia Lai là tỉnh có số lượng tác phẩm đạt giải nhiều nhất với 04 giải, bao gồm 01 giải B, 02 giải khuyến khích và 01 giải tập thể. Điều gì làm nên thành công này? Phóng viên Tạp chí BHXH đã tìm gặp một số tác giả bài viết đạt giải để có được câu trả lời.

Không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý về BHYT ở nước ta

Trong thực tế cuộc sống, con người luôn có nhu cầu chính đáng được bảo vệ, chăm lo sức khỏe những lúc ốm đau. Một cơ chế chia sẻ rủi ro mang tính xã hội được thực hiện trên diện rộng với sự đảm bảo chắc chắn từ phía Nhà nước trở thành một nhu cầu tất yếu khách quan trong đời sống xã hội. 30 năm trước, Đảng đã chủ trương phát triển BHYT và thực hiện BHYT toàn dân. Đó là quan điểm nhất quán của Đảng ta xuyên suốt thời kỳ đổi mới đất nước, bảo đảm sự công bằng trong khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Thực hiện BHXH cho lao động hợp đồng từ 01-03 tháng: Những vấn đề cần quan tâm

Luật BHXH (sửa đổi) quy định “người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng” là đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn về quản lý lao động, quản lý đối tượng tham gia BHXH thời gian qua cho thấy, việc quản lý nhóm lao động giao kết hợp đồng dưới 03 tháng hết sức khó khăn, nhiều thách thức. Từ việc khai trình lao động, đăng ký tham gia BHXH đến việc làm thủ tục, hồ sơ, theo dõi quá trình đóng – hưởng BHXH cho nhóm lao động giao kết hợp đồng dưới 03 tháng này vì có nhiều điểm đặc thù so với các nhóm lao động khác. Do đó, để tạo cơ sở triển khai trên thực tế cần nghiên cứu, đánh giá, quan tâm đến một số vấn đề từ cơ sở pháp lý, thực tiễn và đặc điểm, mong muốn của người lao động.

Bảo hiểm hưu trí - Trụ cột của An sinh xã hội lâu dài

Chế độ bảo hiểm hưu trí nói riêng và các chế độ BHXH nói chung gắn liền với các chính sách kinh tế-xã hội của đất nước suốt chặng đường hình thành và phát triển, từ khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Các quy định ban đầu hết sức sơ khai với một số chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản tiếp thu giản đơn từ thời Pháp thuộc, áp dụng chủ yếu đối với viên chức lưu dung và một số chức danh trong bộ máy chính quyền suốt quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp đến ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam