Nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người dân (Bài 02)

Năm 2018 số cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT là 2.316 cơ sở. Đến năm 2019, số cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT là 2.429 cơ sở. Ngoài ra, trong 2 năm 2018-2019 còn có hơn 10.000 trạm y tế xã thực hiện khám, chữa bệnh BHYT thông qua hợp đồng với bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế hoặc cơ sở khám, chữa bệnh được Sở Y tế giao nhiệm vụ. Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu bài viết (02 kỳ) của ThS.BS Lê Văn Phúc, Trưởng ban Dược - Vật tư y tế, Phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam).

Nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người dân (Bài 01)

Năm 2018 số cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT là 2.316 cơ sở. Đến năm 2019, số cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT là 2.429 cơ sở. Ngoài ra, trong 2 năm 2018-2019 còn có hơn 10.000 trạm y tế xã thực hiện khám, chữa bệnh BHYT thông qua hợp đồng với bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế hoặc cơ sở khám, chữa bệnh được Sở Y tế giao nhiệm vụ. Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu bài viết (02 kỳ) của ThS.BS Lê Văn Phúc, Trưởng ban Dược - Vật tư y tế, Phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam).

BHYT - Đồng hành thầm lặng cùng người bệnh

Hơn ai hết, những người bệnh nặng hiểu rõ nhất giá trị của BHYT. Nhờ đó, họ có thêm sức mạnh để chống chọi với nỗi đau bệnh tật, vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Nỗ lực phát triển đối tượng BHXH, BHYT tại Vĩnh Long

“Từ tháng 04 đến nay, chúng em đi miết, ít khi ở nhà lắm chị ơi! Chỉ hôm nào có lịch hẹn doanh nghiệp lên đối chiếu, rà soát danh sách thì mới có người ở nhà” - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Trắng chia sẻ. Những nhọc nhằn, vất vả của họ đã thực sự đem lại kết quả khả quan. Trong 06 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã rà soát được 172/272 đơn vị với 676/1.103 lao động tham gia BHXH bắt buộc, gần 1.500 người tham gia BHXH tự nguyện.

Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT- Vì sức khoẻ gia đình: Một mô hình hiệu quả

Từ khoản tiết kiệm mỗi tháng (50.000- 100.000 đồng), đến nay, Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) thành lập 900 Tổ, nhóm tiết kiệm mua thẻ BHYT với gần 35.000 hội viên Hội Phụ nữ được tham gia BHYT để yên tâm khi chẳng may bị bệnh nặng hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống. Lợi ích này có được chính là nhờ mô hình nhóm Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT- Vì sức khoẻ gia đình.

Những dấu ấn An sinh xã hội ở Vĩnh Long

Vĩnh Long là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi, diện tích cây ăn trái lớn thứ 2 vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với môi trường kinh doanh ổn định, trong giai đoạn 2019-2020, tỉnh Vĩnh Long mời gọi đầu tư 6 dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn. Đồng thời, với các lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng và nguồn nhân lực, Vĩnh Long sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để khai phá các tiềm năng về phát triển kinh tế - xã hội… Cùng với đó, lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt công tác triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn cũng được lãnh đạo các cấp, ngành quan tâm, chú trọng. Theo định hướng chính trị của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long sớm đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT toàn dân vào Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hằng năm.

Mở rộng diện bao phủ BHYT: Kết quả thực hiện và vấn đề đặt ra

Tiếp tục triển khai Nghị quyết 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020, BHXH Việt Nam luôn xác định việc phát triển đối tượng tham gia BHYT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Thực hiện chính sách, pháp luật BHTN - Vấn đề đặt ra

Thất nghiệp, dù được quan niệm theo nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng đều để lại những hậu quả khôn lường về kinh tế và xã hội cả giác độ cá nhân và toàn bộ nền kinh tế. Về mặt xã hội, thất nghiệp còn gây ra những tổn hại về mặt tinh thần và sức khỏe cho người lao động.

BHXH toàn dân: Bước phát triển trong tư duy lý luận (Bài 02)

Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH đã nêu định hướng: Mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Từ định hướng thực hiện BHXH cho mọi người lao động đến BHXH toàn dân là một bước chuyển lớn về quan điểm của Đảng, hướng tới xây dựng một hệ thống An sinh xã hội mang tính toàn diện, cụ thể hóa nội dung đã được hiến định về quyền được đảm bảo An sinh xã hội của công dân trong Hiến pháp năm 2013.

BHXH toàn dân: Bước phát triển trong tư duy lý luận (Bài 01)

Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH đã nêu định hướng: Mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Từ định hướng thực hiện BHXH cho mọi người lao động đến BHXH toàn dân là một bước chuyển lớn về quan điểm của Đảng, hướng tới xây dựng một hệ thống An sinh xã hội mang tính toàn diện, cụ thể hóa nội dung đã được hiến định về quyền được đảm bảo An sinh xã hội của công dân trong Hiến pháp năm 2013.

Tổ chức livestream về BHXH, BHYT: Cần có những giải pháp căn cơ và đồng bộ (Bài 03)

Những tháng đầu năm 2020, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. “Trong cái khó, ló cái khôn”, nhiều BHXH và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT trên mạng xã hội thông qua việc tổ chức livestream, bước đầu gợi mở một cách làm mới. Khảo sát, đánh giá hình thức truyền thông này để từ đó đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả là việc làm cần thiết.

Tổ chức livestream về BHXH, BHYT: Cần có những giải pháp căn cơ và đồng bộ (Bài 02)

Những tháng đầu năm 2020, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. “Trong cái khó, ló cái khôn”, nhiều BHXH và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT trên mạng xã hội thông qua việc tổ chức livestream, bước đầu gợi mở một cách làm mới. Khảo sát, đánh giá hình thức truyền thông này để từ đó đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả là việc làm cần thiết.

Tổ chức livestream về BHXH, BHYT: Cần có những giải pháp căn cơ và đồng bộ (Bài 01)

Những tháng đầu năm 2020, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn. “Trong cái khó, ló cái khôn”, nhiều BHXH và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT trên mạng xã hội thông qua việc tổ chức livestream, bước đầu gợi mở một cách làm mới. Khảo sát, đánh giá hình thức truyền thông này để từ đó đề xuất giải pháp triển khai hiệu quả là việc làm cần thiết.

Bàn về chế độ tử tuất và một số vấn đề đặt ra

Luật BHXH số 58/2014/QH13 (Luật BHXH 2014) gồm có 09 Chương, 125 Điều, được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 với các chế độ cơ bản như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Đối tượng thụ hưởng của chính sách đa phần là người lao động tham gia đóng vào quỹ BHXH. Chỉ riêng chế độ tử tuất là ngoại lệ, chế độ này giải quyết cho thân nhân người lao động - những người mà khi người lao động còn sống có trách nhiệm, nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Xây dựng chính sách An sinh xã hội bao trùm và bền vững (Bài 02)

Trong những năm qua, chính sách An sinh xã hội của Nhà nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; làm thay đổi căn bản nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về chính sách xã hội; hình thành và phát triển hệ thống An sinh xã hội hướng đến bao phủ toàn dân; góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của Nhân dân.

Xây dựng chính sách An sinh xã hội bao trùm và bền vững (Bài 01)

Trong những năm qua, chính sách An sinh xã hội của Nhà nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; làm thay đổi căn bản nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về chính sách xã hội; hình thành và phát triển hệ thống An sinh xã hội hướng đến bao phủ toàn dân; góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của Nhân dân.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam