Đào tạo nghề với việc đảm bảo An sinh xã hội ở Việt Nam

Như đã biết, phát triển nguồn nhân lực bao gồm đào tạo và sử dụng, bồi dưỡng nhân lực. Theo quan niệm của Liên Hợp quốc, phát triển nguồn nhân lực bao gồm giáo dục, đào tạo và sử dụng tiềm năng con người nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Yếu tố con người, vốn con người đã trở thành một yếu tố quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Nhờ có nền tảng đào tạo nghề, người lao động nâng cao được kiến thức và kỹ năng nghề của mình, qua đó nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập; góp phần đảm bảo An sinh xã hội quốc gia.

Chế độ tai nạn ở Việt Nam - những khó khăn, vướng mắc

Trong bài viết “Chế độ tai nạn lao động ở Việt Nam - Nhìn từ cơ sở lý luận” chúng tôi đã hệ thống một số nội dung chính làm cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện chế độ tai nạn lao động (TNLĐ) ở nước ta. Bài viết này, chúng tôi xin trình bày tiếp những thực trạng triển khai chế độ TNLĐ, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, để từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chế độ TNLĐ ở nước ta trong thời gian tới.

Chế độ tai nạn ở Việt Nam - nhìn từ cơ sở lý luận

Theo Luật BHXH hiện hành, chế độ tai nạn lao động ở nước ta là một trong hai nội dung của chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN). Nội dung này hiện nay đang có nhiều khó khăn vướng mắc cả về mặt lý luận và thực tế cần phải được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện...

Sự cần thiết chuyển khám, chữa bệnh ban đầu về y tế cơ sở

Với mục đích tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tạo điều kiện để phát triển y tế cơ sở, ngày 14/08/2009, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BYT hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT có hiệu lực thi hành từ 01/10/2009. Qua hơn 02 năm thực hiện bước đầu đã đạt được những kết quả khá khả quan.

BẢO HIỂM XÃ HỘI – TRỤ CỘT CHÍNH TRONG HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI QUỐC GIA

Thực hiện cải cách kinh tế từ năm 1986 đến nay, việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại sự phát triển toàn diện cho đất nước. Đi cùng với sự phát triển kinh tế là những biến đổi sâu sắc về hệ thống chính sách xã hội và đặc biệt là hệ thống An sinh xã hội. Đến nay, hệ thống An sinh xã hội của Việt Nam mặc dù mang nét đặc trưng riêng của một nước đang phát triển nhưng đã từng bước hoàn thiện và hòa nhập với Hệ thống An sinh xã hội của thế giới cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Mục tiêu chiến lược của BHYT học sinh, sinh viên

Là loại hình BHYT xã hội, giải pháp hữu hiệu thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế, giáo dục của Đảng và Nhà nước ta, BHYT học sinh, sinh viên có mối quan hệ mật thiết và gắn liền với hoạt động của y tế trường học. Góp phần khôi phục và phát triển y tế trường học là một mục tiêu có ý nghĩa chiến lược của BHYT học sinh, sinh viên.

Viết bài Tạp chí BHXH như thế nào?

Đó là câu hỏi đặt ra trong thực tiễn không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH; đội ngũ cộng tác ngay cả cán bộ, phóng viên Tạp chí BHXH. Trên cơ sở lý luận báo chí truyền thông và đúc viên và rút kinh nghiệm từ thực tiễn, bài viết này gợi mở cách viết bài cho Tạp chí BHXH theo chuyên mục.

Điểm lại những dấu mốc quan trọng của báo chí

Báo chí là loại hình hoạt động thông tin chính trị - xã hội, ra đời do nhu cầu thông tin - giao tiếp, giải trí và nhận thức của con người. Mặc dù ra đời chậm so với các hình thái ý thức xã hội khác, nhưng báo chí đã nhanh chóng trở thành vũ khí, công cụ sắc bén mặt trận tư tưởng - văn hóa. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tạp chí BHXH giới thiệu bài viết khái lược sự ra đời, phát triển của báo chí thế giới, báo chí cách mạng Việt Nam; phân tích sự khác biệt giữa báo và tạp chí; vấn đề nhận diện Tạp chí BHXH và trình bày rõ thêm một số điểm cần lưu ý khi cộng tác viết bài cho Tạp chí BHXH, nhằm nâng cao hơn chất lượng thông tin của Tạp chí BHXH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam