BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI DƯỚI ÁNH SÁNG ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

An sinh xã hội là một trong những quyền cơ bản của con người, một mục tiêu phát triển xã hội, tiêu chí của tiến bộ, bình đẳng và công bằng xã hội. Tuyên ngôn nhân quyền của Đại hội đồng Liên hiệp quốc được thông qua ngày 10/12/1948 ghi rõ: “Tất cả mọi người với tư cách là thành viên của xã hội có quyền hưởng an sinh xã hội”.

Cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT nhìn từ góc độ quản lý

Tất cả các nước trên thế giới, thuộc nhóm phát triển hay đang phát triển, khi triển khai chính sách BHYT, câu hỏi đầu tiên mang tính chất quyết định các nhà quản lý cần giải đáp đó là: Làm thế nào để cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT? Chính sách BHYT tại Việt Nam đã triển khai gần 20 năm qua, thế nhưng đến bây giờ, cân đối được quỹ khám, chữa bệnh BHYT vẫn luôn là một vấn đề hóc búa, làm đau đầu các nhà quản lý. Trong phạm vi bài viết này, từ kinh nghiệm bản thân và kiến thức có được từ các nước trên thế giới, chúng tôi muốn đưa ra những khái niệm và giải pháp trước mắt và lâu dài để cùng các đồng nghiệp nhận thức lại và trả lời câu hỏi trên.

Kiến nghị hoàn thiện pháp luật BHYT

Kết quả 08 năm thi hành Luật BHYT năm 2008, đặc biệt sau 02 năm thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 cho thấy, BHYT Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành công đáng kể, mở rộng cả về đối tượng bao phủ, quyền lợi người tham gia và là nguồn tài chính ổn định cho các cơ sở KCB. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân theo định hướng của Đảng và Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về BHYT.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam