Chế độ tai nạn ở Việt Nam - nhìn từ cơ sở lý luận

Theo Luật BHXH hiện hành, chế độ tai nạn lao động ở nước ta là một trong hai nội dung của chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN). Nội dung này hiện nay đang có nhiều khó khăn vướng mắc cả về mặt lý luận và thực tế cần phải được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện...

Sự cần thiết chuyển khám, chữa bệnh ban đầu về y tế cơ sở

Với mục đích tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tạo điều kiện để phát triển y tế cơ sở, ngày 14/08/2009, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BYT hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT có hiệu lực thi hành từ 01/10/2009. Qua hơn 02 năm thực hiện bước đầu đã đạt được những kết quả khá khả quan.

BẢO HIỂM XÃ HỘI – TRỤ CỘT CHÍNH TRONG HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI QUỐC GIA

Thực hiện cải cách kinh tế từ năm 1986 đến nay, việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại sự phát triển toàn diện cho đất nước. Đi cùng với sự phát triển kinh tế là những biến đổi sâu sắc về hệ thống chính sách xã hội và đặc biệt là hệ thống An sinh xã hội. Đến nay, hệ thống An sinh xã hội của Việt Nam mặc dù mang nét đặc trưng riêng của một nước đang phát triển nhưng đã từng bước hoàn thiện và hòa nhập với Hệ thống An sinh xã hội của thế giới cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Mục tiêu chiến lược của BHYT học sinh, sinh viên

Là loại hình BHYT xã hội, giải pháp hữu hiệu thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế, giáo dục của Đảng và Nhà nước ta, BHYT học sinh, sinh viên có mối quan hệ mật thiết và gắn liền với hoạt động của y tế trường học. Góp phần khôi phục và phát triển y tế trường học là một mục tiêu có ý nghĩa chiến lược của BHYT học sinh, sinh viên.

Viết bài Tạp chí BHXH như thế nào?

Đó là câu hỏi đặt ra trong thực tiễn không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH; đội ngũ cộng tác ngay cả cán bộ, phóng viên Tạp chí BHXH. Trên cơ sở lý luận báo chí truyền thông và đúc viên và rút kinh nghiệm từ thực tiễn, bài viết này gợi mở cách viết bài cho Tạp chí BHXH theo chuyên mục.

Điểm lại những dấu mốc quan trọng của báo chí

Báo chí là loại hình hoạt động thông tin chính trị - xã hội, ra đời do nhu cầu thông tin - giao tiếp, giải trí và nhận thức của con người. Mặc dù ra đời chậm so với các hình thái ý thức xã hội khác, nhưng báo chí đã nhanh chóng trở thành vũ khí, công cụ sắc bén mặt trận tư tưởng - văn hóa. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tạp chí BHXH giới thiệu bài viết khái lược sự ra đời, phát triển của báo chí thế giới, báo chí cách mạng Việt Nam; phân tích sự khác biệt giữa báo và tạp chí; vấn đề nhận diện Tạp chí BHXH và trình bày rõ thêm một số điểm cần lưu ý khi cộng tác viết bài cho Tạp chí BHXH, nhằm nâng cao hơn chất lượng thông tin của Tạp chí BHXH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

An sinh xã hội trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020

An sinh xã hội (ASXH) là cụm từ được dùng khá nhiều ở Việt Nam trong thời gian gần đây và cũng đã được đề cập đến trong các văn kiện, tài liệu chính thức của Đảng và Nhà nước. Điều này không chỉ có ý nghĩa về mặt “ngữ, nghĩa” mà còn cho thấy mức độ, tầm quan trọng về nội hàm và ý nghĩa thực tiễn của cụm từ này.

Thực hiện chính sách xã hội dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng

Hơn 20 năm đổi mới vừa qua, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã không ngừng nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện ngày càng có hiệu quả các hệ thống chính sách, trong đó có chính sách xã hội (CSXH), điều này đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam