BHXH tự nguyện: Mở thêm cơ hội bảo đảm An sinh xã hội cho người nghèo

Trong các chính sách An sinh xã hội đối với người nghèo thì tham gia BHXH tự nguyện có thể được coi là chính sách an sinh chủ động, bảo đảm An sinh cho người lao động khi hết tuổi lao động, không còn khả năng lao động được Quỹ BHXH chi trả lương hưu, đảm bảo thu nhập và ổn định cuộc sống. BHXH tự nguyện thể hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta nhằm góp phần ổn định cuộc sống của người lao động khi về già, quỹ bảo hiểm được Nhà nước bảo trợ, đồng thời chính sách này cũng thể hiện sự tích cực, chủ động của người lao động về tự an sinh cho chính bản thân mình, góp phần chia sẻ cộng đồng và phát triển xã hội.

Bộ luật Hình sự sửa đổi với việc quy định tội phạm về BHXH, BHYT, BHTN

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, đã bổ sung 03 điều luật quy định tội danh riêng đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH: Điều 214 quy định về Tội gian lận BHXH, BHTN; Điều 215 quy định về Tội gian lận BHYT và Điều 216 quy định về Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Vấn đề thị trường y tế và một số đề xuất đối với nước ta

Hoạt động BHYT xã hội chịu tác động rất mạnh mẽ bởi thị trường y tế (thị trường sức khỏe) và thị trường thuốc. Vì vậy, việc sử dụng công cụ thị trường với mức độ, phạm vi và khả năng thị trường hợp lý sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, cũng như chất lượng khám, chữa bệnh, sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ BHYT. Trong phạm vi bài viết, xin trình bày những vấn đề lý luận và kinh nghiệm của các quốc gia công nghiệp phát triển đối với thị trường y tế làm cơ sở cho việc đề xuất hoàn thiện về cơ chế thị trường y tế ở nước ta.

BHYT hộ gia đình - từ quy định pháp luật đến thực tiễn thực hiện

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 13/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, có nhiều điểm mới quan trọng, thể hiện sự nỗ lực tiến tới BHYT toàn dân của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho mọi người dân đều được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Một trong những nội dung quan trọng là quy định về việc tham gia BHYT theo hộ gia đình.

BHYT học sinh năm học mới có nhiều điểm mới

Năm học mới 2015-2016 đang cận kề, và đã thành thông lệ trong suốt 20 năm qua kể từ khi bắt đầu thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, việc triển khai BHYT cho năm học mới lại sôi động. Năm học này là năm đầu tiên BHYT học sinh, sinh viên thực hiện theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT với nhiều điểm mới. Vậy cần có giải pháp nào để tiếp tục giữ vững mục tiêu đã đạt được từ những năm học trước và tiến tới bao phủ 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định của pháp luật?

Những vấn đề đặt ra & Giải pháp thực hiện tốt BHYT theo hộ gia đình

Tham gia BHYT theo hộ gia đình là một trong những điểm mới quan trọng của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Quy định này sẽ là giải pháp khắc phục một phần tình trạng lựa chọn ngược, chỉ ốm đau mới tham gia BHYT, đồng thời tăng diện bao phủ, tạo cơ sở thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Tuy nhiên, vì là nội dung mới nên trong quá trình triển khai bước đầu khó tránh khỏi một số hạn chế nhất định. Để khắc phục những hạn chế này, rất cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở.

Bàn về giải pháp thực hiện tốt Điều 60 của Luật BHXH sửa đổi

Luật BHXH năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, trong đó có quy định về BHXH một lần (Điều 60), không khuyến khích việc hưởng BHXH một lần nhằm mục đích người lao động tham gia BHXH là để có được sự bù đắp về thu nhập khi gặp phải những “rủi ro xã hội” trong quá trình lao động và có được cuộc sống đảm bảo sau khi hết tuổi lao động, được hưởng lương hưu. Vậy giải pháp nào để thực hiện tốt điều Luật này?

Chi phí quản lý BHXH nhìn từ lăng kính giám sát

Để phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật BHXH sau hơn 07 năm tổ chức thực hiện, trong năm 2012-2013, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã thực hiện nhiều đợt giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn có không ít khó khăn, vướng mắc. Trong đó nổi lên vấn đề chi phí quản lý BHXH chưa được quy định rõ và chưa thực sự thống nhất, chưa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành BHXH là một trong những rào cản việc nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức thực hiện BHXH.

Một số vướng mắc khi thực hiện các chế độ BHXH ngắn hạn

Sau nhiều năm thi hành, Luật BHXH nói chung, các chế độ BHXH ngắn hạn nói riêng, đã phát huy tác dụng tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; góp phần bảo đảm tốt hơn thu nhập, đời sống cho đối tượng tham gia khi không may gặp rủi ro như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động… Tuy nhiên, việc thực hiện các chế độ BHXH ngắn hạn hiện nay vẫn còn có một số vướng mắc, bất cập.

Cấp thẻ BHYT trùng: Cần có giải pháp đồng bộ từ chính sách

Thực hiện Luật BHYT, số người tham gia BHYT không ngừng gia tăng, đến hết năm 2012, độ bao phủ BHYT đã đạt con số 66,8%. Số người tham gia BHYT tăng nhanh đồng nghĩa với việc quyền chăm sóc sức khỏe của nhân dân được đảm bảo. Tuy nhiên, số lượng thẻ BHYT cần phát hành tăng đột biến cũng đã dẫn tình trạng cấp thẻ trùng, thừa, gây thất thoát, lãng phí cho ngân sách nhà nước. Tìm giải pháp cho công tác cấp, quản lý thẻ BHYT đang là vấn đề được đặt ra không chỉ với riêng Ngành BHXH mà còn với cả các cấp, các ngành.

Đào tạo nghề với việc đảm bảo An sinh xã hội ở Việt Nam

Như đã biết, phát triển nguồn nhân lực bao gồm đào tạo và sử dụng, bồi dưỡng nhân lực. Theo quan niệm của Liên Hợp quốc, phát triển nguồn nhân lực bao gồm giáo dục, đào tạo và sử dụng tiềm năng con người nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Yếu tố con người, vốn con người đã trở thành một yếu tố quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Nhờ có nền tảng đào tạo nghề, người lao động nâng cao được kiến thức và kỹ năng nghề của mình, qua đó nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập; góp phần đảm bảo An sinh xã hội quốc gia.

Chế độ tai nạn ở Việt Nam - những khó khăn, vướng mắc

Trong bài viết “Chế độ tai nạn lao động ở Việt Nam - Nhìn từ cơ sở lý luận” chúng tôi đã hệ thống một số nội dung chính làm cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện chế độ tai nạn lao động (TNLĐ) ở nước ta. Bài viết này, chúng tôi xin trình bày tiếp những thực trạng triển khai chế độ TNLĐ, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, để từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chế độ TNLĐ ở nước ta trong thời gian tới.

Chế độ tai nạn ở Việt Nam - nhìn từ cơ sở lý luận

Theo Luật BHXH hiện hành, chế độ tai nạn lao động ở nước ta là một trong hai nội dung của chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN). Nội dung này hiện nay đang có nhiều khó khăn vướng mắc cả về mặt lý luận và thực tế cần phải được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện...

Sự cần thiết chuyển khám, chữa bệnh ban đầu về y tế cơ sở

Với mục đích tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tạo điều kiện để phát triển y tế cơ sở, ngày 14/08/2009, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BYT hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT có hiệu lực thi hành từ 01/10/2009. Qua hơn 02 năm thực hiện bước đầu đã đạt được những kết quả khá khả quan.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam