Phương thức thanh toán BHYT trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Để bảo đảm An sinh xã hội, công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội nhằm kéo dài tuổi thọ cho mọi người, cần phải thực hiện và tiến tới BHYT toàn dân, tiếp cận chăm sóc sức khỏe có chất lượng, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe ban đầu.

BHYT đối với sinh viên đại học, cao đẳng cần có sự đột phá

Thực tế triển khai BHYT nhiều năm qua cho thấy các cấp học phổ thông có tỷ lệ tham gia BHYT cao hơn so với sinh viên các trường đại học, cao đẳng; sinh viên năm đầu khóa học tham gia BHYT cao hơn những năm học sau đó; nguyên nhân vì sao và giải pháp nào cho phù hợp, hiệu quả.

Kết quả tích cực, vấn đề đặt ra và giải pháp cần thiết

Qua 01 năm thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, BHYT học sinh, sinh viên có bước phát triển vượt bậc; tuy nhiên, nhiều vấn đề trong thực tiễn cũng đặt ra cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn.

Số người mắc ung thư tăng vọt và vấn đề đặt ra với Quỹ BHYT

Suy thoái kinh tế có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và chăm sóc sức khỏe của người dân hay không? Số liệu gần một thập kỷ qua cho thấy rõ, tỷ lệ ung thư luôn gắn với thực trạng suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, công bố mới đây về công trình nghiên cứu trên Tạp chí Lancet cho thấy, có thể hạn chế ảnh hưởng của biến cố tài chính đến sức khỏe nếu các quốc gia chủ động ứng phó sự đi xuống của nền kinh tế.

Thực hiện tốt vai trò trách nhiệm trong quản lý giá thuốc

Vừa qua Luật Dược (sửa đổi) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, cùng với những quy định tại Luật Đấu thầu số 43, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu, với những quy định rõ hơn về trách nhiệm của cơ quan BHXH trong quản lý giá thuốc sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Sự cần thiết tham gia BHYT theo hộ gia đình

Được chính thức triển khai từ ngày 01/01/2015. Quy định về nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu BHYT toàn dân mà Đảng và Nhà nước ta đã xác định.

Xây dựng chính sách BHXH, BHYT dựa trên bằng chứng khoa học

Thực hiện đường lối đổi mới, trong 30 năm qua, công tác đảm bảo ASXH ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, được nhân dân đồng tình, quốc tế đánh giá cao: Giảm số hộ nghèo; giảm chênh lệch mức sống giữa thành thị - nông thôn; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; hệ thống ASXH ngày càng đồng bộ, hoàn thiện với diện bao phủ ngày càng được mở rộng. ASXH đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, góp phần hình thành xã hội an ninh, an toàn và giữ vững định hướng XHCN. Trong thành tựu đó, BHXH, BHYT - những trụ cột chính của ASXH - đã có những đổi mới có tính đột phá trong xây dựng chính sách căn cứ vào những bằng chứng khoa học.

Đảm bảo thời hạn sử dụng thẻ BHYT của người cận nghèo

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo hiện đang là đối tượng được chú ý quan tâm nhiều trên lộ trình thực hiện BHYT toàn dân. Theo quy định pháp luật, một phần người cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng, còn lại được hỗ trợ 70%. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương ưu tiên tạo nguồn hỗ trợ thêm 30% mức đóng để toàn bộ người thuộc hộ gia đình cận nghèo có thẻ BHYT. Vì vậy, số người có thẻ trên cả nước đã tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, giá trị sử dụng thẻ BHYT của một bộ phận người cận nghèo vẫn còn dưới 12 tháng, có trường hợp chỉ được 03 tháng, làm thiệt thòi quyền lợi trong khám, chữa bệnh của đối tượng.

BHXH tự nguyện: Mở thêm cơ hội bảo đảm An sinh xã hội cho người nghèo

Trong các chính sách An sinh xã hội đối với người nghèo thì tham gia BHXH tự nguyện có thể được coi là chính sách an sinh chủ động, bảo đảm An sinh cho người lao động khi hết tuổi lao động, không còn khả năng lao động được Quỹ BHXH chi trả lương hưu, đảm bảo thu nhập và ổn định cuộc sống. BHXH tự nguyện thể hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta nhằm góp phần ổn định cuộc sống của người lao động khi về già, quỹ bảo hiểm được Nhà nước bảo trợ, đồng thời chính sách này cũng thể hiện sự tích cực, chủ động của người lao động về tự an sinh cho chính bản thân mình, góp phần chia sẻ cộng đồng và phát triển xã hội.

Bộ luật Hình sự sửa đổi với việc quy định tội phạm về BHXH, BHYT, BHTN

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, đã bổ sung 03 điều luật quy định tội danh riêng đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH: Điều 214 quy định về Tội gian lận BHXH, BHTN; Điều 215 quy định về Tội gian lận BHYT và Điều 216 quy định về Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Vấn đề thị trường y tế và một số đề xuất đối với nước ta

Hoạt động BHYT xã hội chịu tác động rất mạnh mẽ bởi thị trường y tế (thị trường sức khỏe) và thị trường thuốc. Vì vậy, việc sử dụng công cụ thị trường với mức độ, phạm vi và khả năng thị trường hợp lý sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, cũng như chất lượng khám, chữa bệnh, sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ BHYT. Trong phạm vi bài viết, xin trình bày những vấn đề lý luận và kinh nghiệm của các quốc gia công nghiệp phát triển đối với thị trường y tế làm cơ sở cho việc đề xuất hoàn thiện về cơ chế thị trường y tế ở nước ta.

BHYT hộ gia đình - từ quy định pháp luật đến thực tiễn thực hiện

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 13/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, có nhiều điểm mới quan trọng, thể hiện sự nỗ lực tiến tới BHYT toàn dân của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho mọi người dân đều được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Một trong những nội dung quan trọng là quy định về việc tham gia BHYT theo hộ gia đình.

BHYT học sinh năm học mới có nhiều điểm mới

Năm học mới 2015-2016 đang cận kề, và đã thành thông lệ trong suốt 20 năm qua kể từ khi bắt đầu thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, việc triển khai BHYT cho năm học mới lại sôi động. Năm học này là năm đầu tiên BHYT học sinh, sinh viên thực hiện theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT với nhiều điểm mới. Vậy cần có giải pháp nào để tiếp tục giữ vững mục tiêu đã đạt được từ những năm học trước và tiến tới bao phủ 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định của pháp luật?

Những vấn đề đặt ra & Giải pháp thực hiện tốt BHYT theo hộ gia đình

Tham gia BHYT theo hộ gia đình là một trong những điểm mới quan trọng của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Quy định này sẽ là giải pháp khắc phục một phần tình trạng lựa chọn ngược, chỉ ốm đau mới tham gia BHYT, đồng thời tăng diện bao phủ, tạo cơ sở thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Tuy nhiên, vì là nội dung mới nên trong quá trình triển khai bước đầu khó tránh khỏi một số hạn chế nhất định. Để khắc phục những hạn chế này, rất cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam