Chi phí quản lý BHXH nhìn từ lăng kính giám sát

Để phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật BHXH sau hơn 07 năm tổ chức thực hiện, trong năm 2012-2013, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã thực hiện nhiều đợt giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn có không ít khó khăn, vướng mắc. Trong đó nổi lên vấn đề chi phí quản lý BHXH chưa được quy định rõ và chưa thực sự thống nhất, chưa gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành BHXH là một trong những rào cản việc nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức thực hiện BHXH.

Một số vướng mắc khi thực hiện các chế độ BHXH ngắn hạn

Sau nhiều năm thi hành, Luật BHXH nói chung, các chế độ BHXH ngắn hạn nói riêng, đã phát huy tác dụng tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; góp phần bảo đảm tốt hơn thu nhập, đời sống cho đối tượng tham gia khi không may gặp rủi ro như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động… Tuy nhiên, việc thực hiện các chế độ BHXH ngắn hạn hiện nay vẫn còn có một số vướng mắc, bất cập.

Cấp thẻ BHYT trùng: Cần có giải pháp đồng bộ từ chính sách

Thực hiện Luật BHYT, số người tham gia BHYT không ngừng gia tăng, đến hết năm 2012, độ bao phủ BHYT đã đạt con số 66,8%. Số người tham gia BHYT tăng nhanh đồng nghĩa với việc quyền chăm sóc sức khỏe của nhân dân được đảm bảo. Tuy nhiên, số lượng thẻ BHYT cần phát hành tăng đột biến cũng đã dẫn tình trạng cấp thẻ trùng, thừa, gây thất thoát, lãng phí cho ngân sách nhà nước. Tìm giải pháp cho công tác cấp, quản lý thẻ BHYT đang là vấn đề được đặt ra không chỉ với riêng Ngành BHXH mà còn với cả các cấp, các ngành.

Đào tạo nghề với việc đảm bảo An sinh xã hội ở Việt Nam

Như đã biết, phát triển nguồn nhân lực bao gồm đào tạo và sử dụng, bồi dưỡng nhân lực. Theo quan niệm của Liên Hợp quốc, phát triển nguồn nhân lực bao gồm giáo dục, đào tạo và sử dụng tiềm năng con người nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Yếu tố con người, vốn con người đã trở thành một yếu tố quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Nhờ có nền tảng đào tạo nghề, người lao động nâng cao được kiến thức và kỹ năng nghề của mình, qua đó nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập; góp phần đảm bảo An sinh xã hội quốc gia.

Chế độ tai nạn ở Việt Nam - những khó khăn, vướng mắc

Trong bài viết “Chế độ tai nạn lao động ở Việt Nam - Nhìn từ cơ sở lý luận” chúng tôi đã hệ thống một số nội dung chính làm cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện chế độ tai nạn lao động (TNLĐ) ở nước ta. Bài viết này, chúng tôi xin trình bày tiếp những thực trạng triển khai chế độ TNLĐ, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, để từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chế độ TNLĐ ở nước ta trong thời gian tới.

Chế độ tai nạn ở Việt Nam - nhìn từ cơ sở lý luận

Theo Luật BHXH hiện hành, chế độ tai nạn lao động ở nước ta là một trong hai nội dung của chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN). Nội dung này hiện nay đang có nhiều khó khăn vướng mắc cả về mặt lý luận và thực tế cần phải được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện...

Sự cần thiết chuyển khám, chữa bệnh ban đầu về y tế cơ sở

Với mục đích tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tạo điều kiện để phát triển y tế cơ sở, ngày 14/08/2009, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BYT hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT có hiệu lực thi hành từ 01/10/2009. Qua hơn 02 năm thực hiện bước đầu đã đạt được những kết quả khá khả quan.

BẢO HIỂM XÃ HỘI – TRỤ CỘT CHÍNH TRONG HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI QUỐC GIA

Thực hiện cải cách kinh tế từ năm 1986 đến nay, việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại sự phát triển toàn diện cho đất nước. Đi cùng với sự phát triển kinh tế là những biến đổi sâu sắc về hệ thống chính sách xã hội và đặc biệt là hệ thống An sinh xã hội. Đến nay, hệ thống An sinh xã hội của Việt Nam mặc dù mang nét đặc trưng riêng của một nước đang phát triển nhưng đã từng bước hoàn thiện và hòa nhập với Hệ thống An sinh xã hội của thế giới cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Mục tiêu chiến lược của BHYT học sinh, sinh viên

Là loại hình BHYT xã hội, giải pháp hữu hiệu thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế, giáo dục của Đảng và Nhà nước ta, BHYT học sinh, sinh viên có mối quan hệ mật thiết và gắn liền với hoạt động của y tế trường học. Góp phần khôi phục và phát triển y tế trường học là một mục tiêu có ý nghĩa chiến lược của BHYT học sinh, sinh viên.

Viết bài Tạp chí BHXH như thế nào?

Đó là câu hỏi đặt ra trong thực tiễn không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH; đội ngũ cộng tác ngay cả cán bộ, phóng viên Tạp chí BHXH. Trên cơ sở lý luận báo chí truyền thông và đúc viên và rút kinh nghiệm từ thực tiễn, bài viết này gợi mở cách viết bài cho Tạp chí BHXH theo chuyên mục.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam