Mất thẻ BHYT nhưng vẫn nhớ mã thẻ, có được hưởng quyền lợi BHYT không?

16/07/2019 17:08:18
Một bạn đọc hỏi: Tôi làm mất thẻ BHYT nhưng vẫn nhớ được mã thẻ của mình; vậy, khi đi khám, chữa bệnh, tôi có được hưởng chế độ BHYT không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 28 Luật BHYT, người tham gia BHYT khi đến khám, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT và các giấy tờ tùy thân có ảnh mới được hưởng quyền lợi BHYT ngay tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Như vậy, trường hợp bạn đi khám, chữa bệnh chỉ nhớ mã thẻ BHYT nhưng không xuất trình thẻ BHYT thì không được hưởng quyền lợi BHYT ngay tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Để được hưởng quyền lợi BHYT khi đi khám, chữa bệnh, đề nghị bạn đến cơ quan BHXH để được cấp lại thẻ BHYT. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, bạn được sử dụng Giấy hẹn cấp lại thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp để thay thế thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam