Miễn lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân cho 01 số đối tượng chính sách

11/09/2019 10:03:55
Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật là những đối tượng được miễn nộp lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân vừa ban hành.

(Ảnh minh họa)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân, theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân phải nộp lệ phí thẻ căn cước công dân cho các tổ chức thu lệ phí cấp Căn cước công dân, bao gồm: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị hành chính tương đương.

Về mức thu lệ phí, từ ngày 16/10/2019 – thời điểm Thông tư số 59/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành:

- Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 09 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân nộp mức lệ phí là 30.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

- Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

- Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Thông tư số 59/2019/TT-BTC cũng quy định 01 số trường hợp được miễn, không phải nộp lệ phí khi cấp, đổi thẻ Căn cước công dân; trong đó, các trường hợp miễn lệ phí bao gồm đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính; đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, công dân thường trú tại các xã biên giới, công dân thường trú tại các huyện đảo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Còn các trường hợp không phải nộp lệ phí là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 32 Luật Căn cước công dân; đổi thẻ căn cước công dân theo quy định tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 Luật Căn cước công dân; đổi thẻ căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam