Mở rộng đối tượng tham gia BHXH: Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

13/04/2017 17:02:44
Nhiều giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH sẽ được thực hiện trong năm 2017 như: tập trung thanh tra những doanh nghiệp có khả năng, nhưng trốn đóng, đóng chưa đủ mức cho người lao động; mở rộng các địa lý thu, đơn giản hóa quy trình thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách...

Đây là những giải pháp được Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đề cập khi trao đổi với phóng viên bên lề Hội thảo quốc tế về “Mở rộng diện bao phủ BHXH-Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam” do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức vừa qua tại Hà Nội.

Phóng viên: Đồng chí cho biết thách thức trong việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH hiện nay đang gặp phải là gì?

Đồng chí Trần Đình Liệu: Chúng ta đang gặp thách thức là vừa phải phát triển kinh tế của đất nước, vừa phải thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Chúng ta vừa phải đảm bảo tính tuân thủ nhưng lại đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và Nhà nước, phù hợp với chính sách. Câu chuyện chính sách phải hết sức cân nhắc, tính toán lộ trình để làm sao tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển nhưng cũng đảm bảo đóng góp của doanh nghiệp và người lao động vào quỹ BHXH, BHYT. Đây là thách thức lớn cho các cơ quan quản lý.

Phóng viên: Về phía BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp nào để tập trung mở rộng đối tượng tham gia BHXH?

 Đồng chí Trần Đình Liệu:  BHXH Việt Nam đang cùng lúc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để mở rộng đối tượng. Trước hết thanh tra xử lý, yêu cầu doanh nghiệp đóng BHXH cho lao động có hợp đồng từ 01 tháng trở lên. Đối với những doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chây ì, phía công đoàn cũng sẽ đứng ra khởi kiện. Tiếp đó, BHXH Việt Nam tích cực tìm các giải pháp để mở rộng diện tham gia BHXH tự nguyện.

Trong năm 2017, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế và các cơ quan thanh tra quản lý Nhà nước về lao động để tập trung thanh tra những đơn vị trốn đóng, nợ đọng BHXH. Theo dữ liệu của cơ quan Thuế chuyển giao cho BHXH thì có hơn 500 nghìn doanh nghiệp đang thuộc diện quyết toán thuế hàng năm. Nhưng cơ quan BHXH mới chỉ quản lý được 200 nghìn doanh nghiệp, như vậy còn 300 nghìn doanh nghiệp chưa tham gia vào hệ thống BHXH. Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tập trung thanh tra toàn bộ các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH cho người lao động. Mặt khác phối hợp với lực lượng thanh tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đồng thời Ngành BHXH sẽ thực hiện chức năng thanh tra đóng BHXH theo Luật. Chúng tôi sẽ tập trung thanh tra vào những doanh nghiệp có khả năng, nhưng trốn đóng, đóng chưa đủ cho người lao động.

 Bên cạnh đó, sẽ tập trung vào đào tạo, mở rộng các địa lý thu. Hiện nay, BHXH Việt Nam  ký kết với rất nhiều đại lý để mở rộng đối tượng tham gia BHXH đến tận các xã, phường. Chúng tôi sẽ đào tạo chuyên sâu cách tiếp cận với người lao động, người dân để vận động tham gia vào hệ thống BHXH, BHYT sâu rộng hơn.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam tập trung tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền. Năm 2016, đánh dấu mộc quan trọng trong việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình thức đa dạng, huy động các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cơ quan BHXH cũng đã tổ chức in nhiều ấn phẩm để tuyên truyền đến chủ sử dụng lao động và người lao động. Có thể khẳng định đây là bước đổi mới về công tác tuyên truyền năm 2016 và chắc chắn năm 2017 chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền.

Phóng viên: Đối với những lao động trong khu vực phi chính thức như: nông dân, làng nghề, lao động khó khăn thì có giải pháp nào để thu hút họ tham gia BHXH tự nguyện?

Đồng chí Trần Đình Liệu: Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện. Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, cụ thể: Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác. Với việc hỗ trợ như vậy thì người lao động sẽ có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện hơn.

Phóng viên: Trong nhóm đối tượng lao động phi chính thức hướng tới mở rộng thì BHXH Việt Nam sẽ tập trung vào đối tượng nào là chính?

Đồng chí Trần Đình Liệu: Theo thống kê thì có khoản 04 triệu hộ kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ. Đây là đối tượng sắp tới BHXH Việt Nam sẽ tập trung tuyên truyền vận động, thuyết phục tham gia, bởi đây là đối tượng có thu nhập ổn định hơn; bên cạnh đó là người nông dân cũng sẽ được hướng tới.

Phóng viên: Từ 01/01/2018, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có cơ hội tham gia BHXH. Đồng chí nhận định như thế nào về việc này?

Đồng chí Trần Đình Liệu: Đây là chuẩn mực của thế giới vì người lao động Việt Nam đi lao động nước ngoài cũng như người lao động nước ngoài sang làm việc ở Việt Nam. Chúng ta phải có sự liên thông chính sách với các nước để phù hợp với chuẩn mực của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Rõ ràng câu chuyện là phải xây dựng chính sách phù hợp, quản lý được người lao động vào Việt Nam cũng như phải đóng góp vào quỹ BHXH. Đồng thời phải liên thông với các nước để khi lao động hết thời gian hợp đồng về nước để chi trả chính sách phù hợp. Tương tự, đối với lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài cũng vậy, vì hiện nay ta có hơn 70 nghìn người được đi lao động xuất khẩu ở các nước. Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ cùng với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ để năm 2018 có nghị định quản lý người lao động nước ngoài vào Việt Nam.

Xin cảm ơn đồng chí/.

Thái Dương (Thực hiện)

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam