MỜI VIẾT BÀI SỐ ĐẶC BIỆT: KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BHXH VIỆT NAM, TẾT CANH TÝ 2020

19/11/2019 13:47:03
Chuẩn bị cho việc xuất bản số Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995-16/2/2020), đồng thời là số Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Biên tập Tạp chí BHXH trân trọng kính mời cộng tác viên trong và ngoài ngành tham gia đóng góp bài viết, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Phân tích, đánh giá quá trình 25 năm xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên tất cả các lĩnh vực công tác: phát triển đối tượng, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin... của Ngành BHXH. Đề xuất những giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 về Cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020;

Trao đổi, luận bàn sâu các vấn đề lý luận, thực tiễn về các nội dung trong Nghị quyết 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 về Cải cách chính sách BHXH (các nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; các quan điểm, mục tiêu BHXH toàn dân; xây dựng hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng; 11 nội dung cải cách; 05 nhiệm vụ, giải pháp...); các vấn đề liên quan đến già hóa dân số; di dân; tự chủ của cơ sở khám, chữa bệnh; biến đổi khí hậu, cách mạng công nghiệp 4.0.... tác động đến an sinh xã hội, BHXH, BHYT.

Phản ánh kinh nghiệm - thực tiễn, đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông, mở rộng diện bao phủ, nhất là BHXH cho người lao động tại các doanh nghiệp, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ thu, cấp sổ, thẻ, giám định BHYT, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính; các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện BHXH, BHYT...

 Kinh nghiệm quốc tế thực hiện BHXH, BHYT, dấu ấn hội nhập quốc tế, khu vực ASEAN với phát triển, bảo đảm An sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...

Chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, cảm xúc, suy ngẫm về quá trình 25 năm xây dựng và phát triển Ngành BHXH, những mong muốn, kỳ vọng trong tương lai… Mừng Đảng, mừng Xuân; phong tục, tập quán Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Việt Nam; BHXH, BHYT trong mùa xuân đất nước cùng tranh, ảnh, thơ xuân, câu đối...

Các tác phẩm cộng tác số Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 gửi trước ngày 10/12/2019 về Tòa soạn Tạp chí BHXH, 150 Phố Vọng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. Email: tapchibhxh@vss.gov.vn

 Trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam