Mức đóng BHYT HSSV năm học 2019-2020 là 67.050 đồng/tháng

16/09/2019 08:48:31
Một bạn đọc đề nghị: Tôi muốn được cung cấp thông tin về BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Nghị định 38/2019/ NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bắt đầu từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng.

Vì vậy, mức đóng BHYT đối với đối tượng học sinh, sinh viên tương ứng là 67.050 đồng/tháng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% (20.115 đồng/tháng), học sinh, sinh viên đóng 70% (46.935 đồng/tháng).

Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, học sinh mới vào lớp 01, các cơ sở giáo dục thu BHYT của những tháng còn lại năm 2019; học sinh, sinh viên đã thực hiện thu theo năm tài chính, tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2019; cơ sở giáo dục thu tiền đóng của học sinh, sinh viên theo phương thức linh hoạt 03 tháng hoặc 06 tháng; chỉ thực hiện thu BHYT 01 lần năm 2020 nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam