Mức hưởng chế độ ốm đau

30/11/2016 15:28:37
Chị Lường Thị Thanh ở Điện Biên hỏi:

Mức hưởng chế độ ốm đau được quy định như thế nào?
 
Trả lời:
 
Luật BHXH 2014 quy định mức hưởng chế độ ốm đau tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
 
Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng đó.
 
Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày./.

Viết bình luận