Mức hưởng chế độ ốm đau với người mắc bệnh dài ngày

02/12/2016 21:16:59
Chị Hà Thúy Hằng ở Sơn La hỏi:

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh dài ngày như thế nào?
 
Trả lời:
 
Luật BHXH 2014 quy định mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành quy định như sau:
 
- Bằng 75% mức tiền công, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
 
- Sau khi hết thời hạn hưởng tối đa 180 ngày trong một năm mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn, cụ thể như sau:
 
+ Bằng 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;
 
+ Bằng 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
 
+ Bằng 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.
 
Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam