Mức hưởng chế độ thai sản đối với người nhận nuôi con nuôi

28/08/2017 10:43:18

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi cũng được hưởng chế độ thai sản (Ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Hồng Thi ở Nam Định hỏi: Mức hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

Trả lời: Luật BHXH 2014 quy định mức hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi như sau:

- Mức hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng, mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản;

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH./.

 

Ban Thực hiện CS BHXH

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam