Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con

16/08/2017 11:19:39

Mức hưởng chế độ thai sản trong trường hợp nghỉ sinh con một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (Ảnh minh họa)

Chị Đỗ Thúy Nga ở Hòa Bình hỏi: Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con được quy định như thế nào?

Trả lời: Luật BHXH 2014 quy định mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau:

- Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con (trừ trường hợp sau khi sinh con mà con bị chết) là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH;

- Mức hưởng một ngày đối với trường hợp lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

- Mức hưởng chế độ khi sinh con được tính theo mức trợ cấp tháng nêu trên, trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH./.

 

Ban Thực hiện CSBHXH

BHXH Việt Nam

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam