Mức hưởng chế độ thai sản trong trường hợp đi khám thai

12/07/2017 08:52:01

Mức hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (Ảnh minh họa)

Chị Hoàng Thị Hạnh ở Bắc Giang hỏi: Mức hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ đi khám thai được quy định như thế nào?

Trả lời: Luật BHXH 2014 quy định mức hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ đi khám thai như sau:

- Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp lao động nữ đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH;

- Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày./.

 

Ban Thực hiện CS BHXH

BHXH Việt Nam

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam