Mức hưởng chế độ thai sản với trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai

01/09/2017 18:08:12

Chị Nhữ Thu Hà ở Đắk Nông hỏi: Người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai có được hưởng chế độ thai sản không? Mức hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai được quy định như thế nào?

 

Trả lời: Luật BHXH 2014 quy định, người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai; 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. 

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH;

Mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH./.

 

Ban Thực hiện CS BHXH

BHXH Việt Nam

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam