Mức tiền phạt đối với NLĐ, NSDLĐ khi vi phạm quy định về đóng BHXH, BHTN

17/09/2018 09:06:57
Một bạn đọc ở Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam hỏi: Mức tiền phạt đối với người sử dụng lao động khi vi phạm quy định về đóng BHXH, BHTN như thế nào? Người lao động khi thỏa thuận không tham gia BHXH, BHTN với người sử dụng lao động có bị xử phạt không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Tại Khoản 2,3 Điều 26 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ quy định:

Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: Chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN; đóng BHXH bắt buộc, BHTN không đúng mức quy định; đóng BHXH bắt buộc, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.

Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.

Còn về trường hợp người lao động, tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ, quy định: “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa huận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc và BHTN”.

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam