Năm 2018: 23,6 triệu thẻ BHYT, sổ/thẻ KCB miễn phí dành cho đối tượng chính sách cả nước

11/01/2019 09:17:38
Theo tin từ Tổng cục Thống kê, năm 2018 vừa qua, công tác An sinh xã hội tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm thực hiện. Sơ bộ cho thấy, tổng kinh phí dành cho hoạt động An sinh xã hội và giảm nghèo vào 4.977 tỷ đồng; trong đó, 2.792 tỷ đồng quà thăm hỏi, hỗ trợ đối tượng chính sách, 1.487 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo và 698 tỷ đồng cho hoạt động cứu đói, cứu trợ xã hội khác. Đặc biệt, đã có 23,6 triệu thẻ BHYT, sổ/thẻ khám, chữa bệnh miễn phí dành tặng cho đối tượng chính sách trên phạm vi cả nước.

(Ảnh minh họa)

Trong báo cáo cuối năm, Tổng cục Thống kê nhận định: Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2018 tiếp tục khởi sắc với tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 11 năm qua với mức tăng  7,08%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá; công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ thị trường tiếp tục tăng cao, giữ vững vai trò là động lực tăng trưởng. Thực hiện vốn đầu tư phát triển hiệu quả hơn với nhiều năng lực sản xuất mới được bổ sung cho nền kinh tế. Môi trường kinh doanh đang ngày càng cải thiện. Tiêu dùng tăng cao, xuất khẩu và thu hút khách du lịch quốc tế đạt khá. Công tác An sinh xã hội tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm thực hiện. Và đời sống dân cư nhìn chung được cải thiện. Thu nhập bình quân của Việt Nam ước tính đạt 3,76 triệu đồng/người/tháng (tăng 660 nghìn đồng so với năm 2016), bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng 10,2%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều ước tính là 6,8%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với năm 2017.

Về lao động việc làm, lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2018 ước tính 54,3 triệu người, tăng 579,7 nghìn người so với năm 2017. Tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước năm 2018 là 2,00%; trong đó, khu vực thành thị là 2,95%, khu vực nông thôn là 1,55%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 1,46%; trong đó, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 0,69%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 1,85%. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phi nông nghiệp ước là 56,8%; tỷ lệ lao động có việc làm ở khu vực thành thị giảm (tỷ lệ này ở khu vực nông thôn cao gấp 1,3 lần ở khu vực thành thị, tương ứng là 63,8% và 48,3%). Lao động có việc làm đã qua đào tạo từ trình độ “sơ cấp nghề” trở lên ước tính là 11,6 triệu người, chiếm 21,5% số lao động có việc làm trong cả nước.

Về thiếu đói, đã đạt được những kết quả ấn tượng, đó là cả nước có 105 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 42,1% so với trước đây, tương ứng với 420 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói (giảm 43,7%), thiếu đói trong nông dân giảm mạnh so với năm trước. Nguyên nhân của giảm thiếu đói là nhờ sự chỉ đạo, điều hành tích cực của Đảng, Nhà nước; nỗ lực tự thân của người dân trong sản xuất như (chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các ngành nghề để tạo thêm việc làm); diễn biến thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và công tác phòng chống giảm thiểu tác động của thiên tai đã được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm. Nắm được quy luật thiếu đói tập trung chủ yếu vào các tháng đầu năm (từ tháng 06 cho đến cuối năm thì tỷ lệ thiếu đói trong nông dân có xu hướng giảm dần), nên từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 7,4 nghìn tấn lương thực và hơn 1,6 tỷ đồng.

Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam trong việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020. Trong khi đó, dự báo kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Vì vậy, để hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã được Quốc hội thông qua (GDP tăng 6,6%-6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%-8%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%...), Tổng cục Thống kê cho rằng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, “các cấp, ngành và địa phương phải nhận thức đúng, đầy đủ những khó khăn, thách thức phía trước để kịp thời có các giải pháp khắc phục ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019”.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam