Năm 2018: Mục tiêu giảm 5-10% tai nạn giao thông

25/01/2018 11:08:46
Triển khai thực hiện năm ATGT 2018 với chủ đề “ATGT cho trẻ em”; tiếp tục giảm TNGT từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017…Đó là một trong những mục tiêu trọng tâm được nếu ra trong Thông báo số 27/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ảnh minh họa

Để thực hiện những mục tiêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (1)Hoàn thiện thể chế về ATGT; tổng kết và xây dựng dự án Luật GT đường bộ (sửa đổi); nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Thống kê...;(2)Tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội; trọng tâm là bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em và người lớn cần nêu gương về văn hóa giao thông..;(3)Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự, ATGT, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường đầu tư để hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ cho lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT và các lực lượng cùng tham gia tuần tra, kiểm soát để xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT…(4)Tiếp tục đầu tư, nâng cấp gắp với nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và chất lượng bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông…(5)Tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải theo hướng giảm áp lực cho vận tải đường bộ…(6)Phát triển hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn trong đô thị và kết nối vùng, gắn với hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân...(7)Đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong quản lý, điều hành GTVT và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tư ATGT./.

Bích Luyện

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam