Năm 2019 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 – 1,5%

27/12/2018 15:36:38
Theo báo cáo của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2018, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn dưới 35% (giảm khoảng 5% so với cuối năm 2017). Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3 – 4% so với năm 2017.

(ảnh minh họa)

Mục tiêu năm 2019 sẽ tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 – 1,5%/năm. Riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3 – 4% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 -2020. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5% lần so với cuối năm 2015. Riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho biết, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,35% so với năm 2017 đã minh chứng tính hiệu quả của công tác giảm nghèo trong thời gian qua. Năm 2019, Văn phòng  Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cần tiếp tục rà soát tổng hợp chính sách để tích hợp chính sách tránh chồng chéo; tập trung làm tốt công tác điều phối với các Bộ, ngành; địa phương và các cơ quan truyền thông. Phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch 2019. Về hướng dẫn nghèo đa chiều liên quan đến bộ, ngành đề nghị các bộ triển khai thực hiện. Nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giám sát quốc hội và chuẩn bị xây dựng mục tiêu 2021 – 2025. Cùng với đó, tập trung đẩy nhanh rà soát, sửa đổi chính sách giảm nghèo, tích hợp chính sách thuộc các lĩnh vực bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, dễ theo dõi, dễ thực hiện. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã, huyện, đặc biệt là các xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số…/.

Hà An

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam