Năm 2020 sẽ triển khai thẻ BHYT điện tử

06/11/2018 08:21:04
Đây là thông tin được Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đưa ra tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, BHTN tháng 10/2018.

Từ năm 2020, thẻ BHYT điện tử sẽ được phát hành thay cho thẻ giấy hiện nay

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho biết, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao cho BHXH VN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử. Thủ tướng yêu cầu thẻ BHYT phải có gắn chíp với giải pháp công nghệ do Việt Nam làm chủ, bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp an toàn và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương liên quan.

BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu cấp thẻ BHYT điện tử như kế hoạch đề ra, như: Xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt Mẫu thẻ BHYT và phương án cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử; xây dựng phương án để xây dựng mục tiêu, lộ trình thực hiện, quy định về giải pháp công nghệ cho thẻ BHYT điện tử... Thành lập các ban, chương trình và xin ý kiến các bộ, hiện tại đang xin ý kiến của 63 tỉnh thành. Sau khi hoàn tất các thủ tục, BHXH Việt Nam sẽ trình lãnh đạo ngành, trình Thủ tướng xin được phê duyệt quyết định.

Đồng chí Đào Việt Ánh cũng cho biết thêm thẻ BHYT điện tử được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, vừa được Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12/2018; giao BHXH Việt Nam chủ trì xây dựng thẻ BHYT điện tử. Đồng chí Đào Việt Ánh nhấn mạnh, mặc dù, trước đây chúng ta chưa làm được việc này, nhưng trong 2 năm vừa qua BHXH Việt Nam cho đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nên có thể đảm bảo đúng tiến độ quy định ban đầu. Thẻ BHYT điện tử ra đời sẽ mang lại nhiều hơn sự thuận tiện cho người dân. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, đến 1/1/2020 sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến thẻ BHYT điện tử và chắc chắn sẽ phát hành thẻ BHYT điện tử đến với người dân theo đúng quy định.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2018, toàn quốc có 82,33 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,62% dân số. Chỉ tính riêng tháng 10, cả nước có khoảng 15,07 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; lũy kế 10 tháng đầu năm có 146,552 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT./.

Thanh Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam