Năm 2035 sẽ có lao động nữ đầu tiên nghỉ hưu ở tuổi 60

21/11/2019 15:10:28
Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

(ảnh minh họa)

Ngày 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, với 90,06% số đại biểu tán thành. Một trong những điểm mới của bộ luật là sẽ thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu. Đây là nội dung có tác động trực tiếp, sâu rộng đến người lao động trên cả nước.

Hiện nay, theo Bộ luật Lao động 2012, lao động nam được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi. Từ 1/1/2021, khi Bộ luật Lao động sửa đổi chính thức có hiệu lực, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh theo lộ trình được quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao động sửa đổi.

Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 20/11, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, đây là điều chỉnh tuổi nghỉ hưu chung và điều chỉnh trong điều kiện người lao động bình thường, còn đối tượng đặc thù sẽ có hướng dẫn rất cụ thể. Chủ trương chung và Quốc hội kỳ này thông qua điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình tăng dần, bắt đầu từ 1/1/2021, chúng ta điều chỉnh dần tuổi nghỉ hưu để tới năm 2028 thì người nam đạt độ tuổi nghỉ hưu là 62. Người phụ nữ đến 2035 sẽ đạt độ tuổi nghỉ hưu là 60. Như vậy, lộ trình rất rõ là tăng dần đều, tăng chậm theo hướng nam tăng mỗi năm 3 tháng, nữ tăng mỗi năm 4 tháng. Đây là điều chỉnh tuổi nghỉ hưu bình thường đối với người lao động trong điều kiện bình thường, trong hoàn cảnh công việc và sức khỏe bình thường. Với người lao động nặng nhọc, độc hại, ở vùng đặc biệt khó khăn hay trong điều kiện đặc biệt độc hại, nặng nhọc ta có lộ trình điều chỉnh hoàn toàn khác. Những người này được quyền nghỉ hưu sớm hơn không qua 5 năm. Đương nhiên nếu những đối tượng này cộng thêm suy giảm sức khỏe 61% có thể nghỉ hưu sớm hơn nữa. Còn những trường hợp có trình độ cao, yêu cầu công việc đặt ra có thể sẽ được kéo dài tuổi nghỉ hưu nhưng không kéo dài quá 5 năm. Họ cũng sẽ không làm công tác quản lý mà chuyển sang làm chuyên gia, sẽ theo hướng đó. Chẳng hạn chúng ta có 1.810 ngành, nghề, lĩnh vực, công việc nặng nhọc, độc hại và vùng khó khăn. Số này khoảng 3 triệu người, họ chắc chắn có thể được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm và thậm chí sớm hơn.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh cũng khẳng định, điều chỉnh tăng dần tuổi nghỉ hưu là quyết sách rất lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là tầm nhìn có tính chất chiến lược nhằm đi trước đón đầu với thách thức già hóa dân số. Tăng tuổi nghỉ hưu cũng giải quyết mục tiêu vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, xã hội nhưng cũng phải cân đối để đảm bảo công ăn việc làm, bảo toàn, phát triển bền vững quỹ bảo hiểm, giải quyết hài hòa việc bình đẳng và tiến tới giảm dần khoảng cách về giới.

Đại biểu Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị) cho rằng, vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu là một lộ trình tất yếu cần phải triển khai. Bởi hiện nay Việt Nam đang bước vào quá trình già hóa dân số và trong tương lai gần nếu không điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, đến một thời điểm, Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng thiếu lực lượng lao động. Tuy nhiên, để điều chỉnh cụ thể, đại biểu cũng mong muốn việc tăng tuổi nghỉ hưu cần đi kèm với quyền lợi mà người lao động đã đóng góp, trong đó có quyền hưởng BHXH, BHYT. Đại biểu Đỗ Văn Sinh nhấn mạnh, tăng tuổi nghỉ hưu nhưng phải cho người lao động quyền lựa chọn. Việc này cũng đồng thời liên thông với chính sách BHXH. Ngoài ra cũng phải có chính sách khuyến khích và hỗ trợ, đặc biệt là đối với lương hưu và trợ cấp, như vậy sẽ thuận hơn trong quá trình triển khai, mức độ yên tâm của người lao động sẽ cao hơn./.

T. Hiền

Điều 169 Bộ luật Lao động sửa đổi: Về tuổi nghỉ hưu

Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam