Nam giới có được nhận trợ cấp một lần khi vợ sinh con?

29/08/2017 09:38:47

Anh Hoàng Anh Vinh ở Bạc Liêu hỏi: Nam giới có được hưởng trợ  cấp một lần khi sinh con không? Pháp luật BHXH hiện hành quy định trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như thế nào?

 

Trả lời: Luật BHXH 2014 quy định:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

 

Ban Thực hiện CS BHXH

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam