Năm mới, niềm tin thắng lợi mới

12/02/2018 09:32:19
Năm Đinh Dậu 2017 đã qua, năm mới Mậu Tuất 2018 đã tới, trong niềm vui và khí thế mới đầu Xuân, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dành cho phóng viên Tạp chí BHXH cuộc trao đổi, phỏng vấn.

Vượt qua khó khăn, thách thức, áp lực công việc rất lớn của năm 2017, toàn Ngành BHXH đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao, đặc biệt là triển khai thành công nhiều nghiệp vụ mới, xin Thứ trưởng đánh giá khái quát một số kết quả nổi bật đạt được trong năm qua?

TS.Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Năm 2017, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Đối với cơ quan BHXH, đây là năm có nhiều khó khăn, áp lực bảo đảm cân đối Quỹ BHYT trong điều kiện có nhiều thay đổi, tác động từ chính sách mới được áp dụng. Đối tượng tham gia BHYT tăng nhanh, trong khi, mức đóng BHYT còn thấp, quyền lợi, mức hưởng theo các quy định mới được mở rộng; nguồn tài chính y tế được Nhà nước chuyển đổi sang cơ chế thực hiện BHYT, các cơ sở y tế dần thực hiện tự chủ tài chính, tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Năm 2017, Ngành đồng thời triển khai công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH; rà soát thông tin để cấp mã số BHXH, tập trung dữ liệu, nâng cấp phần mềm thu - chi, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, yêu cầu phải được bảo đảm, không để ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.
Tuy nhiên, với nỗ lực tự thân và sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp, các Ngành, toàn Ngành BHXH đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra. Một trong những kết quả nổi bật nhất đó là nâng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86% dân số cả nước, tương ứng với khoảng 80 triệu người tham gia, vượt 3,4% so với chỉ tiêu Chính phủ giao; tăng 20% so tỷ lệ bao phủ cách đây 05 năm và ngày càng tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. Số tham gia BHXH năm 2017 đạt khoảng 13,9 triệu người, chiếm khoảng 27% lực lượng lao động.
Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt và đạt kết quả quan trọng. Số thủ tục hành chính giảm từ 115 xuống còn 28 thủ tục. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới - Word Bank, chỉ số đo lường về thủ tục nộp thuế và BHXH tại Việt Nam tăng 14,78 điểm và tăng 81 bậc, đạt vị trí thứ 86/190 (năm trước xếp ở vị trí 167).
Hệ thống công nghệ thông tin của Ngành từng bước được xây dựng đồng bộ, hiện đại; kho dữ liệu lớn nhất về người tham gia, quá trình đóng, hưởng BHXH, khám, chữa bệnh BHYT được xây dựng và quản lý tập trung với thông tin từ hơn 92 triệu dân, 24 triệu hộ gia đình thuộc diện tham gia BHYT, trên 13 triệu người tham gia BHXH;  giao dịch giữa cơ quan BHXH kết nối với khoảng 13.000 cơ sở y tế. BHXH Việt Nam đã cung cấp 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; số đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử 236 nghìn đơn vị, doanh nghiệp; hoàn thành tin học hóa việc quản lý và lưu trữ đối với 4,5 triệu hồ sơ hưởng BHXH.
Tổng số thu của toàn Ngành năm 2017 là 291.321 tỷ đồng, đạt 101,6% kế hoạch giao. Tổng chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 270.236 tỷ đồng. Và quan trọng hơn, quyền lợi BHXH, BHYT của người dân được bảo đảm, với khoảng 142.000 người hưởng BHXH hàng tháng; 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 620.000 người hưởng chế độ BHTN; hỗ trợ học nghề 32.000 người; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho trên 166 triệu lượt người...

Những kết quả Tổng Giám đốc nêu trên là hết sức ấn tượng, điều đó không chỉ thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành mà còn khẳng định niềm tin của người dân, người lao động đối với chính sách An sinh xã hội của đất nước; để có được những kết quả ấy BHXH Việt Nam đã có những giải pháp gì? Và điểm đáng chú ý nhất để tạo nên những kết quả đó là gì? Thưa Tổng Giám đốc?

TS. Nguyễn Thị Minh: Thứ nhất, để có được kết quả trên, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT nhận được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Điều này được thể hiện cụ thể qua việc Chính phủ chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và được UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, từ đó tạo nên một bước chuyển quan trọng.
Thứ hai, kết quả phát triển BHXH, BHYT năm 2017 là thành tựu của cả quá trình 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/11/2012, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; trong đó có sự đồng hành, ủng hộ tích cực, hiệu quả của các cơ quan báo chí, truyền thông, giúp cho người tham gia, hưởng và các tầng lớp cán bộ, Nhân dân hiểu, đồng thuận, tự giác tuân thủ chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.
Thứ ba, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT thay đổi theo hướng mở rộng quyền lợi cho người dân, thể hiện qua những điều chỉnh cụ thể như quy định tham gia BHYT hộ gia đình, thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT, điều chỉnh giá dịch vụ y tế… đem đến những tác động mạnh, giúp người dân nhận thức và tham gia BHYT tích cực hơn.
Thứ tư, điểm đáng chú ý nhất tạo nên những thành quả ấy thể hiện ở việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính. Để xây dựng được hệ thống quản lý công nghệ thông tin như hiện tại, Ngành BHXH phải thực hiện rà soát, kê khai thông tin từ trên 24 triệu hộ gia đình với trên 92 triệu người dân; nỗ lực kết nối liên thông dữ liệu với khoảng 13.000 cơ sở y tế, các đơn vị sử dụng lao động... hệ thống này có thể đánh giá, phân tích so sánh thực trạng chi phí khám, chữa bệnh BHYT ở từng nhóm bệnh nhân, nhóm dịch vụ kỹ thuật và giữa các cơ sở y tế… Đặc biệt, với việc liên thông cơ sở dữ liệu trên tất cả các phần mềm nghiệp vụ, đã góp phần kiểm soát, cảnh báo. Các trường hợp có dấu hiệu trục lợi BHYT, trục lợi hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của Luật BHXH từ cả phía người dân và các cơ sở khám, chữa bệnh được phát hiện kịp thời; qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT và Quỹ ốm đau, thai sản.

Kết quả đạt được trong năm 2017 sẽ là động lực để chúng ta bước vào năm mới 2018 với một khí thế mới và niềm tin mới. Xin Tổng Giám đốc cho biết một số định hướng công tác trọng tâm của Ngành trong năm 2018?

TS.Nguyễn Thị Minh: Phát huy những kết quả tốt đẹp của năm 2017, năm 2018 BHXH Việt Nam xác định chủ đề: “Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Theo đó, toàn Ngành tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, đó là:
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu nêu tại Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, chú trọng vào công tác phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác thu, phát triển đổi tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là nhóm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
- Công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh theo chỉ đạo tại Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới. Công tác truyền thông tập trung vào nhóm đối tượng BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, giúp doanh nghiệp và người dân hiểu rõ được quyền, nghĩa vụ, để chủ động, tích cực tham gia BHXH, BHYT.
- Triển khai các quy định của Luật BHXH 2014 có hiệu lực từ 01/01/2018, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng, kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; tăng cường công tác giám định BHYT, nhất là phát huy hiệu quả Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung toàn Ngành BHXH; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hoàn thành việc trả sổ BHXH, dần thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức, doanh nghiệp, người dân; đoàn kết xây dựng Ngành BHXH vững mạnh toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, được người dân tin tưởng, hài lòng./.


Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng, Tổng Giám đốc!
 Công Thành (thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam